Rumuński urok awangardy – wykład Erwina Kesslera

0

21 maja 2019 r., Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, godz. 18.00

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wykład Erwina Kesslera, prof. Uniwersytetu Bukareszteńskiego, poświęcony  sztuce rumuńskiej w pierwszych dziesięcioleciach
XX wieku. Wydarzenie towarzyszy wystawie Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928.

Dlaczego sztukę rumuńską zafascynował tak bardzo futuryzm? Jakie były okoliczności przesunięcia w Rumunii praktyk artystycznych, typowych dla estetyki „belle époque”,
w pierwszych latach przed I wojną światową w kierunku radykalnej awangardy po Wielkiej Wojnie?
Część wykładu poświęcona zostanie m.in. rumuńskim „tenorom awangardy”,
od Arthura Segala po Tristana Tzarę lub Marcela Janco, którzy byli międzynarodowo aktywni w ugruntowaniu europejskiej awangardy już przed I wojną światową.

Ważnym wątkiem będą również relacje rumuńskiego świata sztuki z Filippo Marinettim, jednym z twórców i głównych teoretyków futuryzmu na początku XX wieku.
Relacje te osiągnęły swój szczyt w paradoksalnym udziale kilku rumuńskich artystów
w faszystowskiej futurystycznej wystawie w Rzymie w 1933 roku.

Erwin Kessler – profesor nadzwyczajny historii sztuki i estetyki na Uniwersytecie
w Bukareszcie. Pracownik naukowy w Instytucie Filozofii w Bukareszcie. Założyciel MARE (Muzeum Sztuki Współczesnej) w Bukareszcie. Główne obszary jego badań to historia, estetyka i teoria sztuki modernistycznej, awangardowej i współczesnej, estetyka fenomenologiczna, antropologia wizualna.

Wykład organizowany we współpracy z Muzeum umění Olomouc oraz Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie.

PLACES WORTH YOUR TIME