THE CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY INVITES YOU TO TAKE PART IN THEIR SUMMER PROGRAMS!

0

THE CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY INVITES YOU TO TAKE PART IN THEIR SUMMER PROGRAMS!

Everyone interested in studying the Polish language and getting to know Polish culture is invited to join the 2019 Summer School in July and August.

It’s worthwhile to join our program because:

– we are part of the Jagiellonian University, which this year is celebrating the 655th anniversary of its founding,

– our Summer School is the biggest and oldest, and certainly the best in Poland,

–  we hold our program in Krakow – the most beautiful city in Poland,

– we teach the Polish language with absolute professionalism,

– in addition to language courses we invite participants to lectures on Polish history, culture, literature, society, politics, economy, etc. directed by lecturers of the Jagiellonian University, as well as other institutes of higher learning,

– participants in the program can earn a diploma of participation, along with credit points in the ECTS system,

– evenings are filled with additional linguistic and cultural activities, and on weekends we organize excursions.

PROGRAMS:

Program A – a four-week program in a special format: each week there are additional courses within the framework of the language program: programs around the city in museums and galleries, and in places popular with both residents and tourists

Schedule: July 4-31, 2019, 28 days which includes 20 days of academic activities

Intensive Polish language course: 75 hours, 5 ECTS credit points

Program B – six-week program

Schedule: July 4 – August 14, 2019, 42 days which includes 30 days of academic activities

Intensive Polish language course: 120 hours, 8 ECTS credit points

Program C – three-week program

Schedule: July 4-24, 2019, 21 days which includes 15 days of academic activities

Intensive Polish language course: 75 hours, 5 ECTS credit points

Program D – three-week program

Schedule: July 25 – August 14, 2019, 21 days which includes 15 days of academic activities

Intensive Polish language course: 75 hours, 5 ECTS credit points

www.plschool.uj.edu.pl | ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska | tel.: +48 12 421 36 92 | e-mail: plschool@uj.edu.pl


CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UJ ZAPRASZA NA PROGRAMY LETNIE!

Wszystkich zainteresowanych nauką języka i poznawaniem kultury polskiej zapraszamy do udziału w Szkole Letniej 2019 w lipcu i sierpniu.

Warto do nas przyjechać ponieważ:

– jesteśmy częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właśnie obchodzi 655-lecie istnienia,

– nasza Szkoła Letnia jest największa, najstarsza i zapewne najlepsza w Polsce,

– zapraszamy do najpiękniejszego miasta w Polsce – Krakowa,

– języka polskiego uczymy z absolutnym profesjonalizmem,

– oprócz kursów językowych zapraszamy na wykłady o polskiej historii, kulturze, literaturze, społeczeństwie, polityce, ekonomii etc., prowadzone przez wykładowców UJ oraz innych uczelni,

– za udział w programach można zdobyć dyplom UJ oraz punkty kredytowe/ECTS,

– wieczory wypełniamy dodatkowymi zajęciami językowymi i kulturalnymi, a w soboty i niedziele organizujemy wycieczki,

PROGRAMY:

A – program czterotygodniowy w specjalnym formacie: co tydzień dodatkowe zajęcia w ramach kursu językowego, nauka w przestrzeni miejskiej, w muzeach i galeriach, w miejscach lubianych przez mieszkańców Krakowa i turystów

Termin: 4-31 lipca 2019, 28 dni w tym 20 dni zajęć akademickich

Intensywny kurs języka polskiego: 75 godzin, 5 punktów kredytowych/ECTS

B – program sześciotygodniowy

Termin: 4 lipca-14 sierpnia 2019, 42 dni, w tym 30 dni zajęć akademickich

Intensywny kurs języka polskiego: 120 godzin, 8 punktów kredytowych/ECTS

C – program trzytygodniowy

Termin: 4-24 lipca 2019, 21 dni, w tym 15 dni zajęć akademickich

Intensywny kurs języka polskiego: 75 godzin 5 punktów kredytowych/ECTS

D – program trzytygodniowy

Termin: 25 lipca-14 sierpnia, 21 dni, w tym 15 dni zajęć akademickich

Intensywny kurs języka polskiego: 75 godzin 5 punktów kredytowych/ECTS

PLACES WORTH YOUR TIME