The ICC invites to the exhibition – Zoslnay. Hungarian art nouveau

0

The exhibition shows Hungarian architecture and applied art around 1900 as exemplifi ed by the Zsolnay factory. Its origins date back to 1853, but the workshop founded by Miklós Zsolnay started fl ourishing under his son Vilmos. In addition to tableware and other household ceramics, it specialised in architectural decorations adorning roofs, facades and the interiors of public buildings, churches and houses. Numerous examples can still be found in the cities of Hungary, Austria, Slovakia, Serbia or Romania. The diversity of production corresponding to the artistic tastes of the era, the vision of the owners and innovative technologies all turned Zsolnay into one of the best-known pottery factories not only in Austria-Hungary, but in Europe as a whole. Zsolnay is synonymous with Hungarian Art Nouveau, and the products of this workshop draw comparisons with the works of Clément Massier or Louis Comfort Tiff any. These captivating wares, with their characteristic soft lines and iridescent metallic colours, still inspire delight in researchers and collectors. The Zsolnay factory phenomenon reveals the wider context of the social and cultural processes in Hungary at the turn of the 20th century.
The exhibition is being mounted in cooperation with the Janus Pannonius Múzeum in Pécs.

MCK zaprasza na wystawę – Zsolnay. Węgierska secesja

Wystawa przybliża węgierską sztukę użytkową i architekturę około 1900 roku na przykładzie fenomenu manufaktury Zsolnay. Jej początki sięgają 1853 roku – założona przez Miklósa Zsolnaya fabryka prawdziwy rozkwit zaczęła jednak przeżywać za czasów jego syna – Vilmosa. Oprócz produkcji ceramiki użytkowej specjalizowała się w wytwarzaniu detali architektonicznych, które zdobiły dachy, fasady i wnętrza gmachów publicznych, świątyń i budynków mieszkalnych. Do dzisiaj liczne ich przykłady można spotkać w miastach Węgier, Austrii, Słowacji, Serbii czy Rumunii. Różnorodność produkcji odpowiadająca stylistycznym gustom epoki, wizja właścicieli i innowacyjność stosowanych technologii sprawiły, że fabryka Zsolnay stała się jedną z najbardziej znanych wytwórni ceramiki nie tylko w Austro-Węgrzech, ale i w całej Europie. Manufaktura Zsolnay to jeden z synonimów węgierskiej secesji, a jej wyroby porównywane są z pracami Clémenta Massiera czy Louisa Comforta Tiff any’ego. Urzekające przedmioty o charakterystycznych miękkich liniach i iryzująco-metalicznych barwach wciąż zachwycają badaczy i kolekcjonerów. Fenomen fabryki Zsolnay odsłania także szerszy kontekst procesów społeczno-kulturowych zachodzących na Węgrzech przełomu XIX i XX wieku.
Wystawa przygotowywana we współpracy z Janus Pannonius Múzeum w Peczu.

PLACES WORTH YOUR TIME