This is where the heart of Krakow’s Kazimierz beats

0

This is where the heart

of Krakow’s Kazimierz beats

Although it is hard to believe, one of the most beautiful and still undiscovered districts of Krakow – Kazimierz – which is only a dozen or so minutes’ walk from the Main Square, was an island in ancient times, and in the Middle Ages it was separated from Krakow by the Vistula River. (ed.: Kazimierz was an independent city until the 19th century, when it was incorporated into Krakow as a new district, the walls were demolished and the Vistula River was buried, creating Dietla Street in its place). Since the 15th century, Kazimierz has also been a unique cradle of Judaic culture, manifesting itself not only in its magnificent architecture, but also in the events that have taken place in this part of Krakow to this day.

In the very centre of Kazimierz, and at the same time not far from the very centre of the Old Town, there is one of the most interesting streets in Krakow – Józefa Street, leading directly to the square in front of the Old Synagogue. The numerous restaurants, unusual architecture of the local tenement houses, and references to Jewish culture make this place encourage you to stay here for at least a few days and feel the unusual atmosphere of Krakow and Kazimierz.

“The excellent location, which is often emphasised by our guests, is only one of the main advantages of our hotel. Another strong point is that the hotel has undergone a thorough renovation – new, spacious interiors (reception, rooms, bathrooms, restaurant and bar) delight our guests and have undoubtedly become our greatest asset,” says Monika Morek, the owner of the Astoria Gold Hotel, located at 24 Józefa Street in Krakow’s Kazimierz.

“The hotel is distinguished by its classic, stylish interior design, which after renovation has been strongly emphasised and undoubtedly given it a unique character perfectly fitting in with the location. But it is not only the location and decoration that are highly regarded by our guests. We also receive a lot of excellent reviews for our exceptional breakfasts, prepared with local organic products.”

The Astoria Gold Hotel also helps its guests organise various activities during their stay in Krakow, such as sightseeing round the city with a guide, or more difficult ones, especially for foreign tourists, such as trips to the Salt Mine in Wieliczka and Auschwitz and Birkenau.

“Of the services that we particularly recommend to our guests, we can include relaxation in the hotel sauna, which is free of charge for our guests, and massages, which can be ordered directly to the hotel room. Undoubtedly, they are the perfect culmination or break during a visit to the royal city,” the owner of the Astoria Gold Hotel emphasises.

 

Tu bije serce krakowskiego Kazimierza

 

Choć trudno w to uwierzyć, jedna z najpiękniejszych, a zarazem wciąż przez wielu nieodkryta dzielnica Krakowa – Kazimierz, którą od Rynku Głównego dzieli jedynie kilkunastominutowy spacer, w zamierzchłych czasach była wyspą, a w okresie średniowiecza od Krakowa oddzielała ją Wisła. (red.: Kazimierz był niezależnym miastem aż do XIX wieku, kiedy to włączając go do Krakowa, jako nową dzielnicę, zburzono mury i zasypano Wisłę, tworząc w jej miejscu ulicę Dietla). Od wieku XV Kazimierz stanowi również niepowtarzalną kolebkę kultury judaistycznej, przejawiającą się nie tylko we wspaniałej architekturze, ale również wydarzeniach, jakie odbywają się w tej części Krakowa po dziś dzień.

 

W samym centrum Kazimierza, a zarazem nieopodal ścisłego centrum Starego Miasta, znajduje się jedna z najciekawszych ulic Krakowa – ul. Józefa, prowadząca bezpośrednio na plac przed Starą Synagogą. Liczne restauracje, niezwykła architektura tutejszych kamienic oraz nawiązania do kultury judaistycznej sprawiają, że miejsce to zachęca, by zatrzymać się tu choć na kilka dni i poczuć niecodzienny klimat Krakowa i Kazimierza.

– Doskonała lokalizacja, co często podkreślają nasi Goście, to tylko jeden z głównych atutów naszego hotelu. Mocną stroną jest także to, że hotel przeszedł gruntowny remont – nowe, przestronne wnętrza (recepcja, pokoje, łazienki, restauracja i bar) zachwycają naszych Gości i niewątpliwie stały się naszym największym atutem. – podkreśla Monika Morek, właścicielka Hotelu Astoria Gold mieszczącego się przy ul. Józefa 24 na krakowskim Kazimierzu.

– Hotel wyróżnia, klasyczny, stylowy wystrój wnętrz, który po remoncie został mocno podkreślony i niewątpliwie nadał wyjątkowego charakteru idealnie wpisującego się w tutejszą lokalizację. Ale nie tylko lokalizacja i wystrój są najwyżej punktowane przez naszych Gości. Bardzo dużo doskonałych opinii otrzymujemy również za wyjątkowe śniadania przygotowywane z ekologicznych, lokalnych produktów.– dodaje.

Hotel Astoria Gold  pomaga także swoim Gościom w organizacji rozmaitych aktywności podczas pobytu w Krakowie, jak np. zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czy bardziej kłopotliwych, zwłaszcza dla turystów zagranicznych, wyjazdach do Kopalni Soli w Wieliczce oraz Auschwitz & Birkenau.

– Z usług, jakie szczególnie polecamy naszym Gościom, możemy wymienić m.in. relaks w hotelowej saunie, która dla naszych Gości jest bezpłatna oraz masaże, które można zamówić bezpośrednio do pokoju hotelowego. Bez wątpienia stanowią one doskonałe zwieńczenie lub przerwę podczas zwiedzania królewskiego miasta. – podkreśla właścicielka hotelu Astoria Gold

Hotel Astoria Gold Hotel, ul. Józefa 24, 31-056 Kraków, Tel.:  +48 12 432 50 10

biuro@astoriahotel.pl

PLACES WORTH YOUR TIME