Tourists at the walls of Krakow

0

It is only during the summer season that tourists can see Krakow’s Old Town from the perspective offered by the city’s medieval fortifications, which include, i.a. the Florian Gate, one of the most spectacular and emblematic architectural features in the city. The Gate is the principal attraction of the touristic path of the Defensive Walls, which also includes the Pasamoników (the pasamonicy made accessories and accoutrements for clothing), Carpenters’, and Cabinet Makers’ Bastions, and the Barbican.

The Gate was established at the turn of the 13th and 14th centuries. It permitted access to the city from the north, and its name comes from St. Florian’s Church, which is located a couple hundred meters beyond the boundary of the former city fortifications. In more recent times the church is also known far beyond Krakow because the young priest, Karol Wojtyła, later St. Pope John Paul II, was its vicar, and attracted groups of students who became his friends forever.

In the Middle Ages, and precisely in 1184, the remains of the martyr St. Florian were taken there, and the church became the first in Krakow to contain the relics of a saint. The Florian Gate is nearly 35 meters high, and dominates the view over Florianska St., which leads from the Gate to the Mariacki Church and the Main Square.

The Barbican is an imposing bastion built at the end of the 15th century to defend the Florian Gate. The two fortifications were connected by a long fortified passageway called the Neck. Tourists who walk the Defensive Walls path can buy tickets for the lower floor of the Barbican, which is built according to the half circle plan of the Pasamoników Bastion, which is found at the western side of the Florian Gate. Tourists can also walk along the wooden walkway of the defensive walls and enter the interior chapel of the Florian Gate, as well as the Carpenters’ bastion.

The municipal fortifications began to be erected at the end of the 13th century. They were demolished – with the exception of the Florian Gate, the three bastions mentioned, and the Barbican in the 18th century. Afterwards, in their place, the Planty Park was established; the extensive park which today surrounds the medieval part of Krakow.

Turyści na murach Krakowa

Tylko w sezonie letnim turyści mogą spojrzeć na stary Kraków z perspektywy jego średniowiecznych umocnień obejmujących m.in. na Bramę Floriańską, jeden z najbardziej spektakularnych i emblematycznych zabytków w mieście. Brama jest głównym punktem trasy turystycznej Mury Obronne, która obejmuje jeszcze baszty Pasamoników, Stolarzy i Cieśli oraz Barbakan.

Brama powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Umożliwiała dostęp do miasta od północy, a jej nazwa pochodzi od znajdującego się kilkaset metrów za linią dawnych miejskich fortyfikacji kościoła św. Floriana. W nowszych czasach znany jest, także daleko poza Krakowem, z tego, że w młody ksiądz Karol Wojtyła, później papież i święty Jan Paweł II, był tam wikarym i zgromadził wokół siebie grupę studentów, którzy pozostali jego przyjaciółmi na zawsze.

W średniowieczu, a dokładniej w 1184 roku sprowadzono tam szczątki męczennika św. Floriana, co uczyniła z tego kościoła pierwszą w Krakowie świątynią posiadającą relikwie. Brama Floriańska ma niemal 35 metrów wysokości i dominuje nad ulicą Floriańska prowadzącą w kierunku Rynku Głównego i kościoła Mariackiego.

Barbakan to potężny bastion wzniesiony w końcu XV wieku dla ochrony Bramy Floriańskiej, z którą połączony był długim, chronionym przejściem.tzw. Szyją. Turyści korzystający z trasy mogą zakupić bilety na dolnej kondygnacji zbudowanej na planie półkola baszty Pasamoników znajdującej się po wschodnie stronie Bramy Floriańskiej. Mogą też przejść drewnianym gankiem na murach obronnych, wejść do wewnętrznej kaplicy w Bramie Floriańskiej oraz do baszty Stolarzy.

Fortyfikacje miejskie zaczęły powstawać w w końcu XIII wieku. Rozebrane zostały – z wyjątkiem właśnie Bramy Floriańskiej, trzech wspomnianych baszt i Barbakanu – w XVIII wieku. Potem na ich miejscu powstały Planty, wielki park otaczający i dzisiaj średniowieczną część Krakowa. (b)

Nur in der Sommersaison können die Touristen aus der Perspektive der mittelalterlichen Befestigungsanlagen, zu denen u.a. das Florianstor, eine der spektakulärsten und emblematischsten Sehenswürdigkeiten in der Stadt gehört, auf das alte Krakau schauen. Das Tor ist der Höhepunkt der touristischen Wehrmauer-Route, wozu auch die Basteien der Posamentierer, Tischler und Zimmerleute sowie die Barbakane gehören.

 

PLACES WORTH YOUR TIME