Wielkomiejscy – czyli jak Europa Środkowa śniła o mieście

0

wykład dr hab. Agnieszki Karpowicz

7 maja 2019 r., godz. 18.00, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach programu towarzyszącego wystawie
Czas przełomu, poświęcony środkowoeuropejskim fantazjom na temat miasta przyszłości, który wygłosi dr hab. Agnieszka Karpowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Jeśli chodzi o powietrze, to może na wzór wodociągów zbudowane zostaną tlenociągi,
które będą sprowadzały tlen z warstw atmosferycznych unoszących się wysoko nad domami
albo też z odległych lasów zamiejskich. A może i to okaże się czymś za prostym, i w samym mieście istnieć będzie specjalny zakład, fabrykujący tlen do oddychania i rozsyłający go swoim konsumentom w podobny sposób, w jaki czynią to obecnie gazownie i elektrownie. Ale mniejsza o iksy przyszłości” – w tej fantazji Tadeusza Peipera o nowoczesnym mieście skupia się jak w soczewce wyobraźnia awangardowa regionu, krążąca wokół modernizacyjnych i urbanizacyjnych projektów. Jednak podobnie jak inne, miejskie sny tamtej epoki, uwypukla ona również problemy, z jakimi awangardowe marzenia zderzały się w różnych miastach Europy Środkowej.

Dr hab. Agnieszka Karpowicz – literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu Pracowni Studiów Miejskich IKP. Zajmuje się antropologią literatury i historią kultury XX wieku w perspektywie komunikacyjnej,
a zwłaszcza (neo)awangardowymi praktykami językowymi, literaturą, sztuką i twórczością XX wieku, a także ich związkami z kulturą miejską i przestrzenią. Autorka książki Kolaż. Awangardowy gest kreacji (2007). Ostatnio współredaktorka i współautorka m.in.: Awangarda/Underground. Idee, historie, praktyki w kulturze polskiej i czeskiej (2018) i Almanach antropologiczny. Communicare. Miasta/Awangardy, t. 7 (2018). Kierowała projektami grantowymi „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (KBN/NPRH) i „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura” (NPRH).

PLACES WORTH YOUR TIME