Wystawa: Mój drugi dom? Huta im. Lenina

0

Czas trwania: 8.11.2019 r. – 5.04.2020 r.

Miejsce: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1, Kraków

Kuratorzy wystawy: Piotr Kapusta i Karolina Żłobecka

Wernisaż: 7 listopada 2019 r., godz. 17        

Muzeum Nowej Huty oddział Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę, będącą opowieścią o kombinacie metalurgicznym Huta im. Lenina. Wpisuje się ona w trwające obchody 70-lecia Nowej Huty.

W roku jubileuszowym temat to nieprzypadkowy – budowa kombinatu stała się bowiem powodem powstania Nowej Huty, najpierw jako osobnego miasta, następnie dzielnicy Krakowa.

Huta im. Lenina była jednym z największych zakładów przemysłowych w okresie PRL oraz sztandarową inwestycją planu 6-letniego. Na przestrzeni dziesięcioleci znaczenie fabryki dla dzielnicy uległo istotnej zmianie. W okresie PRL Nowa Huta była właściwie monokulturową dzielnicą zbudowaną wokół zakładu pracy, w której role pracownika i mieszkańca często były nierozłączne.

Dla wielu tych osób czas transformacji – i łączące się z nim znaczne ograniczenie zatrudnienia oraz rezygnacja z opiekuńczych funkcji zakładu – był szokiem. Obecnie ponownie stoimy przed istotną zmianą, ponieważ ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie zapowiada wygaszenie ostatniego wielkiego pieca na terenie kombinatu.

Wystawa „Mój drugi dom? Huta im. Lenina” jest próbą spojrzenia na kombinat jako socjalistyczny zakład pracy, wraz jego filozofią oraz jej przełożeniem na praktykę działania. Porusza między innymi kwestie socjalnych funkcji zakładu pracy w okresie PRL, takich jak: prowadzenie przedszkoli zakładowych, świetlic, ośrodków wczasowych, domów kultury.

Twórcy wystawy – Karolina Żłobecka i Piotr Kapusta – nie chcieli budować narracji wystawy wokół rozbudowy zakładu, otwierania kolejnych wydziałów, czy zwiększania produkcji stali. Postanowili natomiast odwołać się do kombinatu obecnego w pamięci jego byłych pracowników. Figury, wokół których snują opowieść, to: Praca, Universum, Wizytówka, Przedstawienie, Modliszka. Każda z nich opowiada o innej odsłonie kombinatu. Inspiracją do poszukiwania niestandardowych kategorii związanych z Hutą im. Lenina były projekty naukowe prowadzone w Hucie Warszawa oraz w Nowej Hucie.

PLACES WORTH YOUR TIME