Zaproszenie na debatę „Transport publiczny w Krakowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, 11 lutego 2020 w Pałacu Krzysztofory

0

Paneliści:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła (Politechnika Krakowska)

dr inż. Marek Bauer (prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej)

Łukasz Franek (dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie)

Robert Salisz (zastępca dyrektora ds. rozwoju Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie)

Prawie  140 lat temu pojawiły się pod Wawelem pierwsze tramwaje konne. W rozrastającym się Krakowie przełomu XIX i XX wieku transport publiczny stał się wymogiem koniecznym dla zapewnienia powszechnego środka przemieszczania się mieszkańców miasta. Obecnie debata o komunikacji zbiorowej nabrała szczególnego znaczenia wobec wyzwań, przed którymi stoi prawie milionowe współczesne miasto, jakim jest Kraków. Uważa się, że przesiadka z prywatnych samochodów do sprawnie zorganizowanej komunikacji miejskiej jest remedium na korki i sposobem na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach podjęto szereg inwestycji mających na celu zwiększenie komfortu podróżujących, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na otoczenie. W czasie debaty porozmawiamy o przyszłości transportu publicznego w Krakowie. Paneliści postarają się odpowiedzieć m.in. na pytanie: czy i kiedy rozbudowana zostanie sieć połączeń tramwajowych oraz szybkiej kolei aglomeracyjne, czy w naszym mieście powstanie metro? Podczas dyskusji poruszone będą także m.in. kwestie elektromobilności, stref czystego transportu, udogodnień dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO).

 

Spotkanie poprowadzi Jacek Salwiński, wicedyrektor Muzeum Krakowa.

PLACES WORTH YOUR TIME