3rd Lions World Song Festival for the Blind “Sounds from the Heart”

0

2 – 4 listopada 2017, Kraków
Festiwal to wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie skierowane do utalentowanych, niewidomych wokalistów. Koncerty na wysokim poziomie artystycznym są akompaniowane przez orkiestrę Sinfonietta Cracovia, dają niewidomym artystom możliwość pokazania swoich talentów. Na Festiwalu może zacząć się ich profesjonalna kariera wokalna. W poprzednich edycjach wzięli udział wokaliści z 13 krajów, od Islandii po Gruzję, a także z USA! Uczestnicy odwiedzą Kraków i przejdą specjalną trasą dla niewidomych z modelami zabytków. Termin rejestracji piosenek to 31 maja 2017. Z nadesłanych zgłoszeń międzynarodowe Jury wyłoni wokalistów, którzy wystąpią na koncertach finałowych w Krakowie w dniach 2 i 3 listopada. Najlepsi z nich zaśpiewają na prestiżowej Gali Finalistów w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w dniu 4 listopada.
Zasady Festiwalu dostępne są na stronie www:
http://lionsfestival.org/pl/regulamin-konkursu
Znajdź nas na Facebook’u i You Tube!


3rd Lions World Song Festival for the Blind “Sounds from the Heart”

2nd – 4th November 2017, Krakow, Poland

It is unique, international event dedicated to talented, blind singers. High artistic standard concerts are accompanied by orchestra Sinfonietta Cracovia. It gives vocalists opportunity to show their great talents. On the Festival they can start professional careers. In previous editions Festival hosted vocalist form 13 countries, from Iceland to Georgia, and USA! Vocalists will visit Krakow, witch its special trail for Blind with models of historical monuments.
Deadline for registration is 31 May 2017. From all candidates international Jury will choose vocalist who will perform on final concerts in Krakow on 2nd and 3th November. The best singers will perform during Finalists Gala in prestigious venue Słowackiego Theatre on 4th November.
Rules of Festival are available on web site:
http://lionsfestival.org/en/rules-of-participation
Find us on Facebook and You Tube!

PLACES WORTH YOUR TIME