Henry Moore returns to Krakow after 60 years

0

Henry Moore returns to Krakow after 60 years

Henry Moore’s sculptures were first exhibited in Krakow 60 years ago. The artist’s works, which revolutionized sculpture in the 20th century, enjoyed enormous public interest. Thanks to the National Museum in Krakow, the Orońsko Center for Polish Sculpture, and the Henry Moore Foundation, it will once again be possible to see the “The Power of Nature: Henry Moore in Poland” exhibit in Krakow from February 22nd to the end of June of 2019.

Organizers of the exhibit described the phenomenon of the artist who is recognized as the greatest sculptor of the 20th century as follows: “The transition from realistic depiction towards forms more akin to the abstract, the illusion of lightness of mass and its connection to its surroundings, the fluidity of form – these are the qualities which derive directly from Moore’s creativity and define what modernity in sculpture is. The artist imprinted a new meaning on outdoor sculpture. Starting from detailed studies of nature on macro and micro scales, he created his own repertory of images based on contrasting convex and concave shapes as well as soft and broken lines. His great intuition for three-dimensional composition made even works that were on a smaller scale characteristic of his monumental scale. One may encounter Moore’s sculptures in the cityscapes of the great cities of the world, in famous sculpture parks, and in the collections of renowned museums”.

In pre-war Paris, Henry Moore was briefly associated with the surrealists. He was a professor of sculpture at the Royal College of Art and the Chelsea School of Art, and was honored with membership in the British Academy. He received the Erasmus Prize and two awards of the British Empire: the Companion of Honor, and the Order of Merit. In 1948 he won first prize for sculpture at the Venice Biennial.

All the important motifs of Moore’s sculptural creativity will be presented in the exhibit in Krakow: his typical theme of the reclining figure, his studies of animals based on thorough observation, and his exceptional abstract forms. The balance between Moore’s legendary sculpture and the urban environment of Krakow will be exceptionally interesting – larger works will be displayed in the open air: in gardens, and in courtyards of several of the affiliates of the National Museum. Alternatively, smaller scale works will be viewable in the interior of the Main Building, the Europeum, and in the Szołayski House.

Henry Moore po 60 latach znów w Krakowie

Rzeźby Henry Moore’a po raz pierwszy prezentowane były w Polsce 60 lat temu. Prace artysty, który zrewolucjonizował rzeźbę XX wieku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Od 22 lutego do końca czerwca 2019 roku dzięki współdziałaniu Muzeum Narodowemu w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i  Henry Moore Foundation – będzie można je tu oglądać ponownie podczas wystawy „Moc natury. Henry Moore w Polsce”.

– Przejście od realistycznego obrazowania w stronę form bliskich abstrakcji, iluzja lekkości bryły i związanie jej z otaczającą przestrzenią, płynność kształtów – to cechy, które właśnie dzięki twórczości Moore’a definiują nowoczesność w rzeźbie. Artysta nadał zupełnie nowe znaczenie rzeźbie plenerowej, wychodząc od dogłębnych studiów natury w mikro- i makroskali, wypracował własny repertuar form oparty na kontrastach kształtów wypukłych i wklęsłych, linii łagodnych i łamanych. Wielkie wyczucie trójwymiarowej kompozycji sprawiło, że nawet dzieła o niewielkich wymiarach odznaczają się u niego monumentalnością. Rzeźby Moore’a spotkać można w krajobrazie wielkich metropolii świata, w słynnych parkach rzeźby i renomowanych zbiorach muzealnych – tak organizatorzy wystawy opisują fenomen artysty uznawanego za największego rzeźbiarza XX wieku.

Henry Moore w przedwojennym Paryżu był krótko związany z surrealistami. Był profesorem rzeźby w Royal College of Art i Chelsea School of Art. Został uhonorowany członkostwem Akademii Brytyjskiej. Otrzymał Nagrodą Erasmusa i dwa odznaczenia Imperium Brytyjskiego: Towarzyszy Honoru i Order Zasługi. W roku 1948 zdobył główną nagrodę za rzeźbę na Biennale w Wenecji. Na wystawie w Krakowie zostaną zaprezentowane wszystkie ważne wątki twórczości rzeźbiarskiej Moore’a: typowy dla niego temat spoczywającej figury (Reclining Figure), studia zwierząt oparte na wnikliwej obserwacji i znakomite formy abstrakcyjne. Niezwykle interesująca będzie konfrontacja legendarnych rzeźb Moore’a z przestrzenią miejską Krakowa – większe dzieła zostaną bowiem pokazane w plenerze: w ogrodach i na dziedzińcach kilku oddziałów naszego Muzeum. Z kolei prace w mniejszej skali zobaczymy we wnętrzach Gmachu Głównego, Europeum i Kamienicy Szołayskich. (b)

Knife Edge Two Piece 1962-65
LH 516
bronze
Perry Green
photo: Jonty Wilde

Die Skulpturen von Henry Moore wurden in Polen zum ersten Mal vor 60 Jahren präsentiert. Die Werke des Künstlers, der die Bildhauerkunst des 20. Jh. revolutioniert hatte, haben sich beim Publikum großer Beliebtheit erfreut.

Vom 22. Februar bis Ende Juni 2019 wird man dank der Zusammenarbeit des Nationalmuseums in Kraków, des Zentrums der Polnischen Bildhauerkunst in Orońsk und der Henry Moore Foundation die Arbeiten des Künstlers während der Ausstellung „Die Kraft der Natur. Henry Moore in Polen“ wieder bewundern können.

PLACES WORTH YOUR TIME