It’s really not as bad as you think

0

“It’s really not as bad as you think”

The sound of the drill similar to the whir of a jet engine… and maybe pain comparable to …hmm?  What can compare to the pain of a toothache?  After all, that’s exactly what we compare all other pain to… and then there’s the fear factor.  But fear of what?  Or is it fear of whom?

Even though it’s hard to find a rational answer for the above question, in our society still exists a strong stereotype inextricably linking the profession of dentistry with the two words: pain and fear.  Hasn’t the modern medical profession found cure for this yet? Does visit to a dentist still need to be associated with pain, Doctor?

Dr. Marek Woźniacki, MD, DDS, owner of the 3G Dentist dental office in Cracow: (smiling) There is something about it…  It’s one of the questions that I have heard most often in my dental practice for many years. Specifically: “Will it hurt?”.  A few years ago it would’ve been difficult for me to answer. But today, with modern approaches and cutting edge technologies used, I can answer with full certainty that dental treatment does not have to hurt.  We have many ways to deal with pain. There is more than that – during a visit to our office, you can actually have a lot of fun.  Our services include, among other  things, nitrous oxide anesthetic, so-called “laughing gas”. You can not only feel relaxed during a procedure, but you won’t feel any of the pain that the patients are so afraid of.

Where in your opinion does this fear come from?  Observing even the youngest children, one could get the impression that fear of dentist is almost inborn.

Dentophobia, which means fear of dentist and dental treatment itself is most certainly not inborn.  The vast majority of my “fearful” patients recognize that source of the fear comes from bad experiences in past visits to dentists, or frightening stories they’ve heard from friends or family members. Being aware of this mechanism, we start with the youngest patients and try new activities in our practice, which change child’s way of thinking of and imagining the dental treatment.  We show them that no visit to the dentist’s office has to be associated with stress and discomfort.  Thanks to our experience and the approach we have developed towards the youngest patients over the years, they actually like to come to see the dentist.

Are you creating the Smiling Child Clinic?

We think that it is crucial for children to believe that regular visits to the dentist are something totally natural. During the first adaptation visit, the doctor or hygienist shows the little patient equipment that we use and explain what each piece is designed for.  This approach calms down their fear and distress. This way, the work area and tools in the office don’t create negative associations for the little ones. During subsequent visits, the hygienist conducts minor prophylactic or therapeutic hygienic procedures such as teeth polishing, plaque removal, fluoridation or sealing the teeth.  This is how we teach children to be accustomed to dental treatments, so that they would enjoy beautiful, healthy smile for the rest of their lives.  Without pain and without fear.

 

„Nie taki on straszny jak go malują!”

Dźwięk wiertła przypominający warkot silnika samolotu odrzutowego… a może ból porównywalny do… no właśnie? Cóż można porównać do bólu zęba? Przecież wszystko porównujemy właśnie do niego… I strach. Tylko przed czym? A może przed kim?

Choć trudno znaleźć racjonalną odpowiedź na powyższe pytania, w społeczeństwie wciąż silnie obecny jest stereotyp nierozerwalnie łączący profesję stomatologa z dwoma rzeczownikami: bólem i strachem. Czy współczesna medycyna nie znalazła jeszcze na nie lekarstwa? Czy wizyta u stomatologa nadal musi kojarzyć się z bólem? Panie Doktorze?

lek. med. lek. dent. Marek Woźniacki, właściciel gabinetu 3G Dentist w Krakowie: (uśmiech) Coś w tym jest… Jednym z pytań, które w swojej wieloletniej już praktyce słyszałem najczęściej, to właśnie: czy będzie bolało? Jeszcze kilka lat temu może ciężko byłoby mi na nie odpowiedzieć, ale dziś, przy współczesnych rozwiązaniach, mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że leczenie stomatologiczne nie musi boleć. Mamy już praktycznie niezawodne sposoby na ból. Powiem więcej. Podczas wizyty w naszym gabinecie można się całkiem dobrze bawić. W naszej ofercie mamy między innymi znieczulenie podtlenkiem azotu, tzw. „gazem rozweselającym”, dzięki czemu nie tylko możemy czuć się zrelaksowani podczas zabiegu, ale również nie czujemy bólu, którego tak bardzo boją się pacjenci.

Skąd Pana zdaniem bierze się ten strach? Obserwując nawet najmłodsze dzieci można mieć wrażenie, że jest on niemalże wrodzony…

Strach przed wizytą u stomatologa z całą pewnością nie jest wrodzony. Zdecydowana większość moich „strachliwych” pacjentów przyznaje, że jego źródłem są złe doświadczenia z wcześniejszych wizyt u dentysty lub przerażające opowieści przyjaciół i członków rodziny. Mając świadomość tego mechanizmu, postanowiliśmy rozpocząć w naszych gabinetach działania, które zmieniają wyobrażenia o leczeniu zębów już u maluchów. Pokazują one, że wizyta w gabinecie stomatologicznym nie wiąże się ze stresem i dyskomfortem. Dzięki naszemu doświadczeniu i wypracowanemu podejściu do najmłodszych, mali pacjenci lubią wizyty u dentysty.

Tworzycie Klinikę Uśmiechniętego Brzdąca?

Powiedzmy, że oswajamy dzieci z tym, że pobyt u stomatologa to coś zupełnie naturalnego. Podczas wizyty adaptacyjnej lekarz lub higienistka pokazują małym pacjentom sprzęt, jakim się posługujemy i wyjaśniają do czego on służy. Takie podejście niweluje w nich strach i dyskomfort. Otoczenie oraz narzędzia znajdujące się w gabinecie nie budzą już złych skojarzeń. W takcie kolejnych wizyt higienistka przeprowadza drobne zabiegi higienizacyjne, profilaktyczne lub lecznicze, np. polerowanie ząbków, usuwanie nalotu, lakierowanie, lakowanie. W ten sposób „oswajamy” dzieci z zabiegami, by przez całe swoje życie mogły cieszyć się pięknym, szerokim uśmiechem. Bez bólu. I bez strachu.

3G Dentist Dental Clinic
ul. Kielecka 1/02
31-526 Kraków
e-mail: office@3gdentist.eu
tel.: 0048 533 777 678

PLACES WORTH YOUR TIME