Kraków under the crown

0

The continuous development of the medical industry means that a visit to the dentist is no longer just the source of a painless, joyful smile, but as it turns out, inspires an increasing number of people to spend their holidays in an unusual way….

Kraków under

the crown

When thinking about holidays, we usually imagine sandy beaches or mountain trails. However, your company has a certain alternative…

Dr. Marek Woźniacki, 3G Dentist (MW):

(Smile) I think that nothing can replace the time spent listening to the sound of the sea or hiking, which is why the alternative we offer is more about combining things that are useful, and sometimes even necessary, with pleasure.

That sounds at least mysterious.

MW: Imagine that your tooth chipped during a dinner. Or even worse, you have a toothache. In most cases, both situations require a visit to the dentist. The treatment drags on and like the proverbial aces up your sleeve further problems arise. The treatment is even more protracted, and thus… it costs considerably more.

Now imagine a slightly different situation. You’ve come to one of the most beautiful cities in Europe, or perhaps even in the world – Kraków. After checking-in your hotel you take a walk through the Old Town and step in a nearby dental clinic. After one- or two- hour examination with the use of the most modern equipment and techniques a complete diagnosis is made. During a friendly conversation you get to know the proposed scope and cost of possible treatment.

And then the terrifying drilling and grinding begin?

MW: Today’s dentistry no longer looks like this. All that you say is often firmly rooted in our childhood memories. But this is only an outdated picture from the past. Today dental treatment can be painless and even pleasant. A full diagnosis, after which you will have time to continue your walk, will help you not only to make a decision about possible treatment, but also to get to know other historic parts of the Royal City.

You have to admit that it sounds a bit idyllic…

MW: Perhaps. But in my work it is everyday life. Maybe one of the most modern method of orthodontic treatment that is widely used in our clinic will convince you. What is the image of the braces that you have in your mind?

Silver-plated, tight wire attached to the teeth. If you don’t see it, you’ll most often hear the users lisping. In addition, discomfort and problems with maintaining proper hygiene…

MW: So let’s come back to our „idyll”. This image from your memory is already a thing of the past. In our clinic, we increasingly often work with the Invisalign method. To put it simply, it is a method of orthodontic treatment in a form of clear aligners put on the teeth.  Not only it is invisible, but it also provides full comfort in hygiene and does not distort speech. And in addition, it is very effective and does not require such frequent visits to the orthodontist.

3G Dentist Dental Clinic

Kielecka 1/02, 31-526 Kraków

www.3GDentist.eu

Nieustanny rozwój branży medycznej powoduje, że wizyta u stomatologa staje się już nie tylko źródłem pozbawionego bólu, radosnego uśmiechu, ale jak się okazuje, inspiruje coraz więcej osób do niestandardowego spędzania urlopu…

Kraków w koronie

Panie Doktorze, myśląc o urlopie najczęściej wyobrażamy sobie piaszczyste plaże lub górskie szlaki. Pana Firma ma jednak pewną alternatywę…

lek. dent. lek. med. Marek Woźniacki, 3G Dentist (MW):

(uśmiech) Myślę, że mimo wszystko nic nie zastąpi czasu spędzonego na wsłuchiwaniu się w szum morza, czy pieszych wędrówkach, dlatego proponowana przez nas alternatywa dotyczy bardziej połączenia rzeczy pożytecznych, a czasem wręcz koniecznych, z przyjemnymi.

Brzmi to co najmniej tajemniczo.

MW: Proszę sobie wyobrazić, że podczas kolacji ukruszył się Panu ząb. Albo co gorsza, pewnego razu poczuł Pan ból w jamie ustnej. W większości przypadków jedna i druga sytuacja wymaga wizyty u stomatologa. Leczenie przeciąga się, a w trakcie, jak przysłowiowe asy z rękawa, wypadają kolejne ubytki. Leczenie jeszcze bardziej się przeciąga, a co za tym idzie… kosztuje znacznie więcej.

A teraz proszę sobie wyobrazić nieco inną sytuację. Przyjeżdża Pan do jednego z najpiękniejszych miast w Europie, a może i na świecie – Krakowa. Po zameldowaniu się w hotelu, podczas spaceru po Starym Mieście, wstępuje Pan do pobliskiego gabinetu stomatologicznego, gdzie podczas jedno- lub dwugodzinnej wizyty, za pomocą najnowocześniejszego sprzętu, dokonywana jest pełna diagnoza. W trakcie przyjaznej rozmowy poznaje Pan proponowany zakres i koszt ewentualnego leczenia.

A potem zaczyna się przerażające wiercenie, borowanie i szlifowanie?

MW: Dzisiejsza stomatologia już tak nie wygląda. Wszystko to, o czym Pan mówi często jest mocno zakorzenione w naszych wspomnieniach z dzieciństwa. Ale to tylko nieaktualny obraz z przeszłości. Dziś leczenie stomatologiczne może być bezbolesne, a nawet przyjemne. Pełna diagnoza, po której otrzyma Pan czas na kontynuacje spaceru, pomoże nie tylko podjąć Panu decyzję o ewentualnym leczeniu, ale także poznać kolejne zabytki Królewskiego Miasta.

Przyzna Pan Doktor, że brzmi to nieco sielankowo…

MW: Być może. Ale w mojej pracy to codzienność. Może przekona Pana jedna ze współczesnych metod leczenia ortodontycznego, stosowana w naszym gabinecie. Jak w Pana pamięci wyglądają aparaty ortodontyczne?

Srebrny, ciasny drut zamontowany na zębach. Jeśli go nie widać, to najczęściej słychać seplenienie użytkowników. Poza tym dyskomfort i problemy z utrzymaniem prawidłowej higieny…

MW: A więc wróćmy do naszej „sielanki”. Ten obraz z Pana pamięci przechodzi już do przeszłości. W naszym gabinecie coraz częściej pracujemy metodą nakładkową Invisalign. Najprościej mówiąc, jest to metoda korygująca zgryz za pomocą przeźroczystych nakładek zakładanych na zęby. Taki aparat nie tylko jest niewidoczny, ale również zapewnia pełen komfort w zachowaniu higieny i nie zniekształca mowy. A w dodatku jest bardzo skuteczny i nie wymaga tak częstych wizyt u ortodonty.

PLACES WORTH YOUR TIME