BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

Ludwik Zamenhof (1859-1917)
twórca esperanta w 100. rocznicę śmierci

spotkanie z udziałem

Marii Majerczak i Lidii Ligęza

CZWARTEK, 26 PAŹDZIERNIKA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME