Zaproszenie na pokaz odnalezionego obrazu Henryka Siemiradzkiego

0

MUZEUM NIEPOŁOMICKIE

Muzeum Niepołomickie ma przyjemność zaprosić do zamku królewskiego w Niepołomicach na uroczystość powitania obrazu U źródła Henryka Siemiradzkiego. 

W dniu 14 września o godz. 12.00 w zamkowej Galerii Sukiennice 2 zainaugurujemy ekspozycję obrazu namalowanego około 1890 roku i w tymże roku prezentowanego publicznie po raz ostatni na wystawie w Glaspalast w Monachium. 

Obraz znany tylko ze zdjęć, obecnie dzięki uprzejmości prywatnego kolekcjonera, został przekazany w depozyt Muzeum Narodowemu w Krakowie, które udostępnia go do oglądania w zamkowej galerii. 

To okazja, by po 130 latach pokazać i przypomnieć dzieło Siemiradzkiego uchodzące za stracone dla kultury polskiej i europejskiej. 

U źródła należy do grupy dzieł idylli i sielanek wyróżnionych przez grono badaczy spuścizny po Henryku Siemiradzkim i twórców korpusu jego dzieł współpracujących w ramach grantu badawczego prof. dra hab. Jerzego Malinowskiego. 

Konserwację dzieła przeprowadziła dr Dominika Sarkowicz, kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa 

w Sukiennicach, przy okazji wykazując, iż zastosowana technika malarska jest zbieżna z innymi dziełami Siemiradzkiego. Natomiast badania fizykochemiczne, potwierdzające dodatkowo autorstwo mistrza, wykonane zostały w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych, placówce Muzeum Narodowego w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja Muzeum Niepołomickiego

 









PLACES WORTH YOUR TIME