„Zwierzyniec zaprasza Garbary” – wernisaż wystawy w Domu Zwierzynieckim, 20 września 2019, godz.17.0

0

ZWIERZYNIEC ZAPRASZA GARBARY

20 WRZEŚNIA 2019, GODZ. 17.00
DOM ZWIERZYNIECKI
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 41
KRAKÓW

Widok z ul. Podwale w kierunku ul. Dunajewskiego, fot. Henryk Hermanowicz, lata 50/60. XX w., MHK-Fs21699/IX

Kolejna wystawa z cyklu Zwierzyniec zaprasza… prezentuje historię terenu leżącego po północno-zachodniej stronie murów Krakowa przed bramą Szewską, a noszącego dawniej nazwę Garbary. Była to najliczniej zamieszkała i najlepiej rozwinięta pod względem gospodarczym podkrakowska jurydyka. Jej mieszkańców charakteryzował wysoki stopień specjalizacji zawodowej – swoją nazwę przedmieście zawdzięczało osiedlającym się tutaj garbarzom mającym liczne, choć nieduże warsztaty zajmujące się produkcją skór. W 2. połowie XIX w. obszar ten przekształcił się w nowoczesną dzielnicę Krakowa, zmienił się także przekrój społeczny jego mieszkańców. To tu znajdowały się popularne salony artystyczne (m.in. Żeleńskich, Estreicherów i Przybyszewskich), tutaj rozwijały swoją działalność teatry. Mieszkały tu i tworzyły osoby związane z życiem artystycznym i naukowym miasta.

Kościół św. Piotra Małego na Piasku od strony wschodniej, mal. Jan Kanty Wojnarowski, Kraków, ok. 1845 r., papier, akwarela, MHK-643/VIII

Dwór Wodzickich od strony południowo-wschodniej, przed zburzeniem w 1893 r., reprodukcja fotograficzna zdjęcia przedstawiającego dwór Wodzickich, autor S. Kolowca, Kraków, lata 20-te XX w., klisza szklana, MHK-890/N

Zapraszamy do odkrywania znanych i nieznanych wątków z historii Garbar. Przybliżą nam je eksponaty ze zbiorów Muzeum Krakowa oraz innych muzeów, archiwów i kolekcji kościelnych, a także filmowa rekonstrukcja cyfrowa i wywiady z mieszkańcami współczesnych Garbar.

Wystawa pod patronatem Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

Profil OS14000_A1_B8_mG

Czas trwania wystawy: 21.09.2019-17.05.2020
Miejsce: Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41
Kurator wystawy: dr Walery Bubień, tel. (12) 619-23-83,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

PLACES WORTH YOUR TIME