2. ROCZNICA ŚMIERCI Lili Stern POHLMANN

0

FUNDACJA JUDAICA

30 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2023

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2. rocznica śmierci Lili Stern Pohlmann

(1930-2021)

Lili i Irmgard, Lwów 1939-1945

film dokumentalny, w reżyserii
Jerzego Oleszkowicza
2020, 56 min.

WTOREK, 12 września 2023, godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME