BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

500 lat Reformacji (1517-2017)

Katharina von Bora,
żona Marcina Lutra

pokaz filmu dokumentalnego, w wersji niemieckiej

CZWARTEK, 23 LISTOPADA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME