BAJIT CHADASZ

0

Spotkania z Kulturą Żydowską
Dziedzictwo, Pamięć, Wspólnota Obywatelska

Konferencja w Wannsee w 1942r.

pokaz materiałów filmowych,
wersja niemiecka, napisy polskie

PONIEDZIAŁEK, 30 PAŹDZIERNIKA, 2017 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME