Baroque in All its Glory

0

angielski

 Thanks to the cooperation between the National Museum in Kraków and the Slovak National Gallery, priceless paintings and sculptures from the Bratislava collections will be exhibited in Poland for the first time. The exhibition in Kraków, ‘Treasures of the Baroque: between Bratislava and Kraków’, will also include works of art from Hungary, Ukraine and Poland – a total of more than 160 artworks. The exhibition features magnificent works by great artists from our neighbouring cultures, yet despite this they are less well-known in Poland, such as Jan Kupecký, Georg Rafael Donner, August Querfurt and Franz Xaver Messerschmidt – the creator of wonderful yet grotesque sculptural portraits.
The first of these artists, Jan Kupecký, is noteworthy because he is considered the greatest Central European Baroque portrait painter. He was born in what is now ​​Slovakia, but led a nomadic life. He lived, worked and gained recognition in, amongst other places, Hungary, Moravia, Vienna, Venice, Rome and Nuremberg. His stunning self-portrait, in which he is shown together with his wife and son, can be seen at the National Museum in Kraków.
The fate of another artist whose work can be seen in Kraków is equally interesting. The Viennese Georg Rafael Donner was preparing for the priesthood, but a meeting with the sculptor Giovanni Giuliani encouraged him to abandon his clerical robes and develop his artistic talents. With time, he became one of the most prolific sculptors of his era and an artist who was admired by many students, one of whom was his son, Matthew Donner.
Franz Xaver Messerschmidt, a sculptor who worked in Vienna and Bratislava, is known today primarily for his expressive portraits that show surprising, and often grotesque, mimicry – these too are worth viewing.
The exhibition at the National Museum in Kraków also includes specifically baroque exhibits, such as posthumous portraits, a crucifix from a time of plague and theatrical scenery as well as many still lifes rendered with photographic precision. The exhibition is in the Main Building of the National Museum in Kraków from 10 February to 23 April 2017.

polski
Barok w całej krasie

Dzięki współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie ze Słowacką Galerią Narodową po raz pierwszy w Polsce zagoszczą bezcenne obrazy i rzeźby z bratysławskich zbiorów. Krakowską ekspozycję „Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem” dopełnią zabytki z Węgier, Ukrainy i Polski – w sumie ponad 160 dzieł sztuki. Na wystawie zobaczymy znakomite prace artystów tworzących w naszym kręgu kulturowym, a w Polsce wciąż słabo znanych, jak Jan Kupecký, Georg Rafael Donner, August Querfurt czy autor znakomitych, groteskowych portretów rzeźbiarskich Franz Xaver Messerschmidt.
Warto zwrócić uwagę na pierwszego z wymienionych artystów: Jan Kupecký uważany jest za największego środkowoeuropejskiego mistrza portretu barokowego. Pochodził z terenu Słowacji, jednak los zafundował mu życie wędrowca: mieszkał, tworzył i zdobywał uznanie m.in. na Węgrzech i na Morawach, w Wiedniu, Wenecji, Rzymie i Norymberdze. W Muzeum Narodowym w Krakowie zobaczymy go na przepięknym autoportrecie z żoną i synem.
Równie interesujące były losy kolejnego pokazywanego w Krakowie mistrza: wiedeńczyk Georg Rafael Donner przygotowywał się do stanu kapłańskiego, jednak spotkanie z rzeźbiarzem Giovannim Giulianim zachęciło go do porzucenia duchownych szat i rozwijania talentu artystycznego. Z biegiem czasu stał się stał się jednym z najbardziej płodnych rzeźbiarzy swoich czasów i mistrzem dla licznych uczniów oraz naśladowców, do których zalicza się także jego syn, Mateusz Donner.
Nie można przejść obojętnie także obok prac Franza Xavera Messerschmidta, rzeźbiarza tworzącego w Wiedniu i Bratysławie i znanego dziś głównie z kolekcji wyrazistych portretów o zaskakującej, często groteskowej mimice.
Na interesująco zaaranżowanej ekspozycji Muzeum Narodowego w Krakowie nie brakuje również barokowych osobliwości, jak portrety pośmiertne, dekoracje teatralne, krucyfiks czasów zarazy czy oddane z fotograficzną precyzją martwe natury. Wystawę można zwiedzać w Gmachu Głównym MNK od 10 lutego do 23 kwietnia.
PLACES WORTH YOUR TIME