Galeria Krypta u Pijarów w Krakowie, wystawa prof. Adama Brinckena

0

Galeria Krypta u Pijarów w Krakowie  wraz z Artystą
serdecznie zaprasza na wystawę 

Adam Brincken

Witraże, projekty i realizacje

 

17.05. –  21.06.2022

 

Wernisaż wtorek 17 maja 2022 o godz.18.18

Wtorek – piątek 10.30-12; 15.30-17

Kraków, ul. Pijarska 2

                   II CZĘŚĆ WYSTAWY ” ŚWIATŁO KOLORU ” W OPACTWIE W TYŃCU DO 30.06.2022

 

 

 PRZESTRZENIE SAKRALNE ADAMA BRINCKENA

     Sztuka tworzenia witraży zdaje się być dla Adama Brinckena wyzwaniem priorytetowym, w którym artysta z pasją rozwija swoje poszukiwania malarskie. Śmiałe w wyrazie i pełne w rozmachu witraże Brinckena wyróżnia oryginalny i mocno zindywidualizowany język abstrakcyjnego obrazowania, sporadycznie stosowany we współczesnym polskim witrażownictwie. Kompozycje te integralnie związane z architekturą nowych kościołów w przemyślany i harmonijny sposób nadają sens teologiczny i estetyczny ich wnętrzom, współgrają z elementami wyposażenia, kreują niepowtarzalną atmosferę sacrum. Dodatkowo, artysta wprowadza je w szerszy kontekst swoich działań przestrzennych – łącząc warstwę obrazowania z malarstwem ściennym i polichromią ożywiającą formy rzeźbiarskie autorstwa Macieja Zychowicza. W tej nieomal iluzjonistycznej grze malarskiej z przestrzenią stymulowaną oddziaływaniem światła i koloru, zacierają się granice gatunków, struktur, materii, co znacznie wzmacnia efekt wyrazowy całości. Powstaje dzieło zintegrowane, któremu ton nadają w znaczny sposób dynamiczne kompozycje witrażowe. Tak zespolone cykle prac, zrealizowane kolejno w kościołach: Jarosławia, Wejherowa i Kobiernic, tworzą w harmonii z architekturą swoiste „misterium” wnętrza – wręcz podporządkowując sobie architekturę. Nastrój wywołany silnymi napięciami ekspresyjnych form, kolorów, rytmów, kierunków intensyfikuje dodatkowo „żywe”, zmienne światło przenikające przez barwne powierzchnie szyb. Ten „dramat form” ma swoją głęboką wykładnię w samym duchowym wymiarze wnętrza, nasyconym treściami symbolicznymi. W miejsce naturalistycznego języka przedstawień stosowanego w większości kościelnych witraży, artysta proponuje bardziej oryginalne rozwiązanie. Sfera malarska, którą operuje z dużym wyczuciem i świadomością znaczeń, wymyka się jednoznacznej interpretacji a otwarta zostaje na wyrażanie treści absolutnych, uniwersalnych, niosących zagadkę Tajemnicy. Abstrakcyjna struktura całości, dopełniana formami realistycznymi, staje się manifestacją prawdy o duchowej naturze malarstwa, symbolice i autonomii sztuki. Z tych asocjacji powstają niepokojące, zmienne w nastrojach przestrzenie sakralne emanujące chrześcijańską metafizyką światła. (…) (…) Wąskie pasma szkieł w tonacji gorących kolorów – od czerwieni przez oranż po żółcie – zderzają się z gamą chłodnych niebieskości rozjaśnionych aż po świetlistość bieli. Miękko obrysowane, zagęszczone formy tworzą zwarty rytm konturów, niezależny od regularnych podziałów konstrukcji okien, ale dobrze z nią harmonizujący. Swobodne operowanie przez Brinckena barwnymi układami przeszkleń, na podobieństwo śmiałych pociągnięć pędzla, czyni witraże te niezwykle malarskimi. Powstaje żywa, rozedrgana sieć kształtów, kolorów, rytmów. Artysta z dużym wyczuciem i świadomością efektu światła stopniuje gradacje napięć form i koloru ogniskując autonomiczne kulminacje malarskości, które nadają specyficzny wyraz niektórym fragmentom przestrzeni. (…

Małgorzata Reinhard – Chlanda

 

ADAM BRINCKEN – urodzony 4.12.1951 roku w Nowym Sączu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu. Studia w ASP Kraków w latach 1970/1975. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni prof. Adama Marczyńskiego.
Malarz, uprawiający także witraż i polichromię w przestrzeniach sakralnych, rysownik, okazjonalnie scenograf, kurator i aranżer wielu wystaw problemowych i monograficznych, m.in. Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku. Prowadzi w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki autorską Pracownię Malarstwa będąc jednocześnie Kierownikiem Katedry i Kierunku Edukacja Artystyczna.
Jest członkiem ZPAP od 1978 roku, od 1980 roku także nieprzerwanie członkiem NSZZ Solidarność. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ASP.
W latach 1982/1989 był jednym z animatorów Ruchu Kultury Niezależnej.
Od 1990 do 1996 roku pełnił społeczną funkcję prezesa Zarządu Okręgu ZPAP.
W latach 1996/1999 był członkiem Rady Artystycznej ZO ZPAP. W swoim dorobku ma udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i około 30 prezentacji indywidualnych w wielu krajach Europy i Ameryki, także wiele autorskich realizacji w przestrzeniach sakralnych kościołów w Jarosławiu, Wejherowie, Gdyni, Krakowie, Kobiernicach k/Kęt i Bilczy k/Kielc
Ostatnie indywidualne wystawy  – TURLEJ GALLERY  Kraków, sierpień/październik 2009, Galeria ROGATKA  Radom, maj 2010, Galeria FLORIAŃSKA 22 Kraków, czerwiec/sierpień 2011, Galeria ARS CRACOVIA Köln, wrzesień 2011/ styczeń 2012 roku, GALERIA 4 ŚCIANY, Kraków, marzec/kwiecień 2014. Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, grudzień 2015/styczeń 2016, Miejska Galeria Sztuki OPS, Łódź, luty 2016, Galeria Malarstwa i Galeria Promocyjna ASP, Kraków, marzec 2016, Galeria Biała NCK Kraków, marzec 2016, Miejska Galeria Sztuki, Zakopane, kwiecień/maj 2016, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, 2016, Galeria KUL Leszka Mądzika, Lublin 2017/18, Galeria ASP, Kraków, grudzień/styczeń 2021/22

PLACES WORTH YOUR TIME