PAMIĘCI MAESTRO LEOPOLDA KOZŁOWSKIEGO KLEINMANA

0

PAMIĘCI

MAESTRO LEOPOLDA KOZŁOWSKIEGO KLEINMANA 

(1918-2019)

KONCERT

MUZYKI ŻYDOWSKIEJ 

WYSTĄPIĄ

Anatoly Kogan, flet, Izrael

Konstanty Wileński, fortepian, Polska

BILETY W CENIE 30 ZŁ DO NABYCIA W CKŻ

PIĄTEK, 31 MAJA, 2019 r., godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME