REFLEKSJE NA TEMAT TWARZY I AUTOPORTRETU W MALARSTWIE – WYKŁAD DR. JERZEGO ZADĘCKIEGO, ŚRODA 13 GRUDNIA GODZ. 18, CKŻ

0

FUNDACJA JUDAICA

30 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2023

SOLIDARNI Z UKRAINĄ


Refleksje na temat twarzy
i autoportretu w malarstwie

wykład

Dr. Jerzego Zadęckiego 
spychiatry
 

ŚRODA, 13 grudnia 2023, godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME