POLSKA KALEJDOSKOP KULTUR – WYKŁAD PROF. ANDRZEJA ROMANOWSKIEGO, CZWARTEK 14 GRUDNIA GODZ. 18, CKŻ

0

FUNDACJA JUDAICA

30 LAT CENTRUM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

1993-2023

SOLIDARNI Z UKRAINĄ


P O L S K A
KALEJDOSKOP KULTUR 
WYKŁAD
Prof. Andrzeja Romanowskiego
oraz prezentacja jego książki pod tym samym tytułem

CZWARTEK, 14 grudnia 2023, godz. 18.00

PLACES WORTH YOUR TIME