4th edition of Lions World Song Festival for the Blind „Sounds from the Heart”

0

The fourth edition of Lions World Song Festival for the Blind „Sounds from the Heart” ended with a gala concert of the finalists. The concert took place on November 16th at the J. Słowacki Theatre. It was performed by 10 finalists selected during elimination concerts in Radio Krakow (14th and 15th November). The Theatre was full to the last place! The first prize went to Classic Harmony from Ireland. The second place was taken by Patrycja Baczyńska from Poland. The biggest surprise was Mar Gunnarsson, who won 3 awards! 3rd place, Press Prize and Audience Award – this was the first such case during the Lions Festival.

This edition featured 22 performers from 13 countries. In all 4 editions (2013 – 2019) 90 performers from 24 countries and 4 continents performed during Lions Festival: Argentina, Belgium, Czech Republic, France, Gambia, Ghana, Georgia, Holland, India, Ireland, Iceland, Kosovo, Lithuania, Morocco, Mexico, Poland, Russia, Romania, Sweden, Slovakia, Ukraine, USA, Hungary and Italy.

The next edition is scheduled for November 18-20, 2021. See you!

 

Hucznym galowym koncertem finalistów zakończyła się czwarta edycja Lions World Song Festival for the Blind „Sounds from the Heart”. Koncert odbył się 16 listopada w Teatrze im. J. Słowackiego. Wystąpiło na nim 10 finalistów wybranych podczas koncertów eliminacyjnych w Radiu Kraków (14 i 15 listopada). Widownia zapełniła się do ostatniego miejsca! Pierwszą nagrodę zdobył zespół Classic Harmony z Irlandii. Drugiej miejsce zajęła Patrycja Baczyńska z Polski. Największym zaskoczeniem był Mar Gunnarsson, który zdobył aż 3 nagrody! 3 miejsce, Nagrodę Dziennikarzy oraz Nagrodę Publiczności – to pierwszy taki przypadek podczas Lions Festival.

W tej edycji wystąpiło 22 wykonawców z 13 krajów. Z każdym rokiem Lions Festival jest coraz liczniejszy i sięga coraz dalej. Łącznie we wszystkich 4 edycjach (2013 – 2019) wystąpiło aż 90 wykonawców z 24 krajów i 4 kontynentów: Argentyny, Belgii, Czech, Francji, Gambii, Ghany, Gruzji, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Kosowa, Litwy, Maroka, Meksyku, Polski, Rosji, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

Kolejna edycja jest zaplanowana na 18 – 20 listopada 2021. Do zobaczenia!

 

PLACES WORTH YOUR TIME