As Usual Unusual Season

0

An interview with Bogdan Tosza, the Managing Director of K. Szymanowski Kraków Philharmonic.
• There are rumours in Kraków that the Philharmonic Hall is to undergo a serious and well-deserved refurbishment. How will this affect the artistic plans for the coming year, the comfort of the audience and the working conditions of the musicians?
• We certainly will have to live through some inconveniences, but we will find it easier to come to terms with this situation if we bear in mind that it will result in a long-awaited and radical improvement to the conditions in which audiences listen to the music and in which our artists create it. The work will begin at the beginning of June 2018 and we are planning to resume normal functioning in November of that year.
• So, artistically the 2017/18 season will be as usual?
• Actually I would say, as usual unusual. The season begins on 22nd September with a performance of Gustav Mahler’s Symphony No 2, but the main theme will be Karol Szymanowski’s music because of the 135th anniversary of the birth of our patron. On 30th September, there will be a gala concert directed by Gabriel Chmura, with a programme that includes, among others, Szymanowski’s Symphony No 2. The following day the same programme will be performed in Zakopane, because, as is commonly known, the composer had very close ties with the Tatra Mountains. I must add here that I have dreamt about organising a large, international, cyclic symphonic music festival that might be called Szymanowski/Poland/The World since I only started managing Kraków Philharmonic. Thus, perhaps this year’s series of events dedicated to this great man is being treated as a prelude to such a festival. Apart from the concerts in Kraków and Zakopane mentioned above, Szymanowski’s chamber music works will be performed by the Silesian Quartet. They will also play Szymanowski’s String Quartet No 2 and Henryk Mikołaj Górecki’s Quartet No 3. The latter views Szymanowski as the most important reference point in his music, and in a way he can be considered as the successor to our patron within the history of Polish classical music. The so-called prelude will be completed by a recital of Szymanowski’s songs performed by Olga Pasiecznik.
• It is your ambition to include in the repertoire of the Philharmonic compositions that are seldom performed in Kraków.
• Indeed and this season it will be Jephtha, the oratorio by Georg Friedrich Haendel, which will be performed under the baton of Paul Esswood, an outstanding counter tenor who has also been a conductor for many years. We will also respond to the requests of many in our audience who have asked repeatedly when Joseph Haydn’s The Making of the World will be played in Kraków. Our orchestra and choir will perform this composition this autumn and it will be directed by Andrzej Kosendiak.
• Are you also planning to perform abroad?
• Yes. Our orchestra will give a concert in Nuremberg. In May 2018, the symphonists from Nuremberg, Kraków’s twin-town, will give a concert here that will be directed by their ‘boss’ Marcus Bosch. They will play Stille und Umkehr, Bernd Alois Zimmermann`s Trumpet Concerto, and Symphony No 4 by Gustav Mahler. We will go to Germany with a repertoire of Polish music in March 2018. Szymon Nehring, an excellent Cracovian pianist who was distinguished at the F. Chopin Piano Competition held in Warsaw in 2015, will accompany us. His career has taken off even more after his recent victory in the Tel Aviv competition and due to the number of concerts he is offered it is increasingly difficult to find a date for a concert in Kraków. However, let us not forget that he performed on our stage for the first time when he was 10 years old and was at that time viewed as a young Chopin. Now, as an artist on the threshold of great fame he will play a recital with us in January.
• What other events in the forthcoming season would you like to recommend?
• The Trio Guarneri from Prague will perform compositions by Dvořák and Schubert. Adam Bałdych, a jazz violinist, will perform again. This time he will play music from the latest album Brothers with a band of Scandinavian musicians. On the occasion of the 100th birthday of Edward Czerny, there will be a concert featuring his music that will be played by the famous jazz pianist Adam Makowicz. On 4th June next year the Philharmonic hall will be closed for renovation. Therefore, our audience are invited to the final two concerts of this season that will be played elsewhere. The first of these will be held in the wonderful hall of the National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice. A week later, the season will be concluded with a oratorio concert directed by our Artisctic Director Charles Olivieri-Munroe at the Kraków Opera. And in the autumn, we will be ready to welcome our audiences to the renovated building.


Sezon niezwykły jak zwykle

Rozmowa z Bogdanem Toszą, dyrektorem naczelnym Filharmonii im. K. Szymanowskiego.
• W Krakowie głośno o tym, że siedzibę Filharmonii czeka poważny i zasłużony remont. Jak wpłynie on na wasze tegoroczne plany artystyczne, komfort publiczności i warunki pracy muzyków?
• Czekają nas wprawdzie niedogodności, ale łatwiej się z nimi pogodzić mając świadomość, że ich efektem będzie długo oczekiwana i radykalna poprawa warunków, w jakich publiczność obcuje u nas ze sztuką, a nasi artyści ją tworzą. Ekipy remontowe pojawią się w naszym gmachu dopiero z początkiem czerwca przyszłego roku. Według naszych planów ponownie zaczniemy normalnie funkcjonować w listopadzie 2018 roku.
• Czyli artystycznie rzecz biorąc sezon 2017/18 będzie taki jak zwykle?
• Powiedziałbym raczej, że niezwykły jak zwykle. Sezon zaczniemy 22 września od wykonania II Symfonii Gustawa Mahlera, ale jego motywem przewodnim będzie muzyka Karola Szymanowskiego, bo 3 października przypada 135. rocznica urodzin patrona naszej filharmonii. 30 września zagramy z tej okazji uroczysty koncert pod dyrekcją Gabriela Chmury, w którym zabrzmi m.in. II Symfonia Szymanowskiego. Następnego dnia ten sam program zagramy w Zakopanem, bo z Tatrami ten kompozytor był przecież tak mocno związany. Dodam, że od początku kierowania Filharmonią Krakowską marzę o tym, byśmy zorganizowali duży, cykliczny i międzynarodowy festiwal muzyki symfonicznej o nazwie Szymanowski/Polska/Świat. Tegoroczny cykl poświęconych kompozytorowi wydarzeń traktujemy jako prolog tego festiwalu. Obok wspomnianych koncertów w Krakowie i Zakopanem, przedstawimy w jego ramach utwory kameralne wykonywane przez Kwartet Śląski. Zagra on II Kwartet smyczkowy Szymanowskiego i III Kwartet Henryka Mikołaja Góreckiego. Ten ostatni traktował Szymanowskiego jako najważniejszy punkt odniesienia dla swojej muzyki, a my uważamy go za sukcesora pozycji naszego patrona w historii polskiej muzyki klasycznej. Prolog dopełni recital pieśni Szymanowskiego w wykonaniu Olgi Pasiecznik.
• Pańską ambicją jest umieszczanie w repertuarze filharmonii kompozycji rzadko wykonywanych w Krakowie.
• W tym sezonie będzie to oratorium Georga Friedricha Haendla „Jephtha”, które poprowadzi Paul Esswood, wybitny kontratenor, a od lat także dyrygent. Odpowiemy też na oczekiwania wielu melomanów, którzy pytali mnie wielokrotnie, kiedy zabrzmi u nas „Stworzenie świata” Josepha Haydna. Otóż wykona je tej jesieni nasza orkiestra i chór pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.
• Planujecie również występy zagraniczne?
• Nasz zespół orkiestrowy wystąpi w Norymberdze. W maju 2018 roku z tego partnerskiego dla Krakowa miasta przyjedzie tamtejsza orkiestra filharmoniczna. Pod dyrekcją swego szefa, Marcusa Boscha, wykona „Stille und Umkehr” i Koncert na trąbkę Bernda Aloisa Zimmermanna oraz IV Symfonię Gustava Mahlera. My pojedziemy do Niemiec w marcu 2018 roku z repertuarem muzyki polskiej. Towarzyszył nam będzie Szymon Nehring, znakomity krakowski pianista wyróżniony podczas ostatniego Konkursu Chopinowskiego, którego kariera jeszcze przyspieszyła po niedawnym zwycięstwie w konkursie w Tel Awiwie. Ze względu na lawinę propozycji koncertowych coraz trudniej znaleźć mu termin na występy w Krakowie. Jednak nie zapominajmy, że na naszej estradzie wystąpił po raz pierwszy, gdy miał 10 lat i był zresztą wtedy ucharakteryzowany na Chopina. Teraz, jako artysta na progu wielkiej sławy, zagra u nas recital w styczniu 2018 roku.
• Jakie wydarzenia nadchodzącego sezonu chciałby Pan jeszcze zarekomendować?
• Przyjedzie do nas z Pragi Trio Guarneri, które zagra Dvořaka i Schuberta. Ponownie zagra skrzypek jazzowy Adam Bałdych, który z zespołem skandynawskich muzyków wykona materiał z najnowszego albumu „Brothers”. Z okazji 100-lecia urodzin Edwarda Czernego zagramy koncert z jego muzyką z udziałem słynnego pianisty jazzowego Adama Makowicza. 4 czerwca przyszłego roku zamkniemy budynek filharmonii, by poddać go remontowi. Na dwa ostatnie koncerty tego sezonu zaprosimy melomanów najpierw 8 czerwca do Katowic, do wspaniałej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tydzień później zakończymy sezon koncertem oratoryjnym pod batutą dyrektora artystycznego Charlesa Olivieri-Munroe w Operze Krakowskiej. Jesienią powitamy publiczność już w odnowionym gmachu.

PLACES WORTH YOUR TIME