Krakow Focuses on Railways

0

angielski

 The role of rail transport in solving the communication problems of the Kraków agglomeration is becoming more important. A programme to construct a fast suburban railway network (SKA) is in the process of being implemented, albeit gradually over a number of years, and the additional lines are soon appreciated by passengers who now increasingly leave their cars at home when visiting the city. As a result, traffic jams can be avoided and time that previously was wasted is saved.
The first line in the SKA network, in this case a line which had in fact previously existed, was the route between Kraków and Wieliczka. Its opening was preceded by the modernization of both the track and the associated infrastructure. This connection is vital to the residents of Wieliczka, and indeed to those from the surrounding area, who commute to work or school in Kraków each day, as can be seen in the new bus routes instigated by the local councils to take passengers to and from the SKA stations.
This same route is also used by many tourists, of whom more than a million visit the Wieliczka Salt Mine each year. The new SKA route means it is possible to travel from the centre of Kraków to the Market Square in Wieliczka extremely quickly, from where it is only a short distance to the mine. The route from Kraków Central Station to the airport in Balice has also proved its worth as today it is the most convenient, the quickest and the cheapest way to travel from the city centre to the airport. Obviously it is also possible to travel directly to the airport from Wieliczka (via Kraków).
Last year, in addition to this east-west route, a line from Kraków as far as Sędziszów in the neighbouring Świętokrzyskie Province to the north of the city was completed. This too has proved to be a popular alternative to journeys by road. Soon, the SKA will offer services from both Tarnów (about 80 km to the east of Kraków) and Trzebinia (50 km to the west of the capital of Małopolska). The development of the SKA to the south of Kraków depends on the construction of a rail link between Kraków-Zabłocie and Kraków-Krzemionki, which is already at a fairly advanced stage, and soon it is hoped that the SKA will also link Kraków to Skawina.
Kraków’s Central Station is vitally important to the SKA. The station has recently been fully renovated and completely modernized so that greater numbers of passengers can, and indeed do, use it on a daily basis. Its great advantage is that it is located just a few hundred metres from Kraków’s Main Market Square and is thus literally within walking distance of the historic city centre. In addition, SKA passengers can easily make use of the city’s tram and bus systems to continue their journey to other districts in Kraków. (b)

polski
Kraków stawia na kolej

Szybko rośnie znaczenie transportu kolejowego w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych aglomeracji krakowskiej. Od kilku lat realizowany jest program szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA). Jej otwierane kolejno linie błyskawicznie zdobywają popularność wśród pasażerów, którzy planując wyjazdy do Krakowa coraz częściej rezygnują z samochodów. Unikają w ten sposób korków drogowych i oszczędzają tracony w nich dotąd czas.
Pierwszą linią SKA była trasa Kraków – Wieliczka. Ruch na niej przywrócono po wielu latach przerwy. Poprzedzone to zostało modernizacją torów i pozostałej infrastruktury kolejowej. Połączenie ma duże znaczenie dla mieszkańców Wieliczki i jej okolic dojeżdżających codziennie do pracy w Krakowie. Okoliczne gminy zdecydowały się nawet na organizowanie specjalnych linii autobusowych, które dowożą pasażerów do przystanków SKA.
To połączenie wybierane jest także przez wielu turystów, którzy w liczbie ponad miliona osób rocznie odwiedzają wielicką Kopalnię Soli. SKA pozwala im w ciągu kilkunastu minut przemieścić się z centrum Krakowa do rynku w Wieliczce, skąd maja bardzo blisko do kopalni. Podobne znaczenie ma połączenie Krakowa z portem lotniczym w Balicach. To dzisiaj najwygodniejsze, najszybsze i najtańsze połączenie centrum miasta z lotniskiem. Funkcjonuje również bezpośrednie połączenie Wieliczki z portem lotniczym przez Kraków.
W ubiegłym roku trasa wschód zachód została uzupełniona linią z północy do Krakowa. Prowadzi ona aż do Sędziszowa w sąsiednim województwie świętokrzyskim. Ona również szybko okazała się realna alternatywą dla połączeń drogowych. Wkrótce SKA będzie woziła pasażerów z Tarnowa (ok. 80 km na wschód od Krakowa) i z kierunku Trzebini (50 km na zachód od stolicy Małopolski). Duże znaczenie dla rozwoju SKA na południe od Krakowa ma bardzo już zaawansowana budowa łącznicy kolejowej między stacjami Kraków-Zabłocie i Kraków-Krzemionki. Dzięki niej pociągi SKA wkrótce będą mogły jeździć do Skawiny.
Dla SKA olbrzymie znaczenie ma dworzec Kraków Główny. Niedawno został przebudowany i radykalnie unowocześniony. Może swobodnie przyjmować zwiększone fale pasażerów. Jego olbrzymim walorem jest fakt, że znajduje się zaledwie kilkaset metrów od krakowskiego Rynku Głównego i dosłownie sąsiaduje z historycznym centrum miasta. W dodatku pasażerowie SKA mogą tutaj się przesiąść do miejskich tramwajów i autobusów, by kontynuować podróż w inne rejony Krakowa.

niemiecki

Schnell wächst die Bedeutung des Bahntransportes bei der Lösung der Verkehrsprobleme im Ballungsraum Krakau. Seit einigen Jahren wird das Programm SKA (Schnelle Stadt-Umland-Bahn) realisiert. Die Eröffnung weiterer Linien erhöht blitzschnell die Popularität unter den Fahrgästen, die Fahrten nach Krakau planen und dabei immer häufiger auf das Auto verzichten. Sie vermeiden auf diese Weise Staus auf den Straßen und ersparen sich die bisher dabei verschwendete Zeit.

Information published at 31 December 2016

PLACES WORTH YOUR TIME