Two sculptors and women

0

angielski

 Rodin and Dunikowski at the National Museum in Kraków.
Two fascinating personalities, two artists discovering different artistic directions, yet at the same time linked by a common theme that is frequently repeated in the work of each, namely women. An exhibition organized by the National Museum in Kraków, together with the Xawery Dunikowski Museum of Sculpture in Warsaw, the Królikarnia and the Musee Rodin in Paris, is the first time the works of two great sculptors have met, and is also the first time the work of the brilliant Frenchman has been exhibited in Poland. A selection of nearly 80 works, sculptures as well as drawings and paintings, can be seen in Szołayski House at 9 Szczepański Square, a branch of the National Museum in Kraków.
The exhibition includes the best known work by the two distinguished artists, such as Auguste Rodin’s Creation of Woman, Danaida, and Eve or Motherhood, as well as the cycle Pregnant Women and the self-portrait I Go Towards the Sun by Xawery Dunikowski. The artists themselves can be seen through the eyes of the women who played a unique role in their lives. In case of Rodin this is Camille Claudel, the artistically talented sister of the poet Paul Claudel, who visited the sculptor’s studio as a very young student and quickly became his favourite model, intellectual partner and lover. Their turbulent relationship ended after a few years, and some time later Camille Claudel suffered a serious breakdown. She destroyed most of her work and died, abandoned by her family, in a psychiatric institution. A portrait of Auguste Rodin sculpted by Claudel is among the works displayed in the National Museum as part of the exhibition in Kraków.
Equally turbulent, though perhaps less dramatic, was the relationship between Xawery Dunikowskiego and Sara Lipska, a painter, sculptor and interior designer, who also created costumes and scenery for the theatre, for example, those worn by, amongst others, Helena Rubinstein as well as those used in the famous ballets of Sergei Diaghilev. Like Camille Claudel, Sara Lipska was a student and a favourite model as well as a lover. In 1908, she gave birth to her daughter, Maria Xawera, with whom she moved to Paris in 1912. One of the sculptures in probably the most famous work by Xawery Dunikowski, namely Pregnant Women, is believed to have the face of Sara Lipska. A very expressive portrait of Dunikowski by Sarah Lipska is also part of the exhibition.

Exhibition Rodin/Dunikowski: Visions of Women.
The Feliks Jasieński Szołayski House,
a branch of the National Museum in Kraków, pl. Szczepański 9.
8 October, 2016 – 15 January, 2017

polski
Dwóch rzeźbiarzy patrzy na kobietę

Rodin i Dunikowski w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Dwie fascynujące osobowości, dwóch artystów odkrywających nowe przestrzenie dla sztuki. I jeden wspólny, powtarzany setki razy w twórczości każdego z nich motyw – kobieta. Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie wspólnie z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w warszawskiej Królikarni i Musee Rodin w Paryżu to pierwsza konfrontacja twórczości tych rzeźbiarzy, a także pierwsza prezentacja prac genialnego Francuza w Polsce. W Kamienicy Szołayskich – Oddziale MNK przy placu Szczepańskim – można oglądać wybór blisko 80 ich dzieł – nie tylko rzeźb, ale także rysunków i obrazów.
Nie zabraknie najbardziej znanych prac obu wybitnych twórców, jak „Stworzenie kobiety”, „Ewa”, i „Danaida” czy Auguste’a Rodina oraz „Macierzyństwo”, cykl „Kobiety Brzemienne” czy autoportret „Idę ku słońcu” Xawerego Dunikowskiego. Samych artystów zobaczymy oczyma kobiet, które odegrały wyjątkowe role w życiu obu twórców. W przypadku Rodina to Camille Claudel, utalentowana plastycznie siostra poety Paula Claudela, która trafiła do pracowni rzeźbiarza jako młodziutka uczennica i szybko stała się jego ulubioną modelką, partnerką intelektualną, kochanką. Ich burzliwy związek skończył się po kilku latach, a po upływie paru kolejnych lat u Camille Claudel pogłębiła się choroba psychiczna. Rzeźbiarka zniszczyła większość swoich dzieł i zmarła opuszczona przez rodzinę w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Na wystawie w MNK można oglądać rzeźbiarski portret Rodina dłuta Claudel.
Równie burzliwy, choć mniej dramatyczny, był związek Xawerego Dunikowskiego z Sarą Lipską – malarką, rzeźbiarką, projektantką wnętrz, kostiumów oraz dekoracji teatralnych i strojów, m.in. dla Heleny Rubinstein oraz słynnego baletu Siergieja Diagilewa. Podobnie jak Camille, Sara była studentką i ulubioną modelką swojego ukochanego. W roku 1908 urodziła córkę Marię Xawerę, z którą w 1912 roku zamieszkała w Paryżu. Rysy twarzy Sary Lipskiej nosi jedna z rzeźb najsłynniejszego bodaj cyklu Xawerego Dunikowskiego – Kobiety brzemienne. Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje ekspresyjny portret Dunikowskiego, wykonany przez Sarę Lipską.

Wystawa Rodin/Dunikowski. Kobieta w polu widzenia.
Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego
– Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, pl. Szczepański 9
8 października 2016 – 15 stycznia 2017

PLACES WORTH YOUR TIME