KSeF – koniec papierowych faktur początkiem rewolucji w małych przedsiębiorstwach

0

Koniec papierowych faktur początkiem rewolucji w małych przedsiębiorstwach

Cyfryzacja wkracza do księgowości w pełnym wymiarze za sprawą Krajowego Systemu eFaktur. Dla przedsiębiorców, którzy korzystają już z elektronicznych faktur oznacza to zmianę wewnętrznych systemów, a dla tych, którzy posługują się fakturami papierowymi – rewolucję.

Odchodzimy od drukowania internetu

Od połowy przyszłego roku – dokładnie od 1 lipca 2024 – przedsiębiorców będących czynnymi płatnikami podatku VAT, będzie obowiązywał Krajowy System eFaktur. Ten jednolity standard obiegu faktur elektronicznych gwarantowany jest ustawą z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obowiązek stosowania KSeF i wystawiania tak zwanych faktur ustrukturyzowanych. KSeF jest bowiem rządowym systemem teleinformatycznym, za pomocą którego wszyscy przedsiębiorcy działający w Polsce będą wystawiali e-faktury. System ten będzie w sposób kompleksowy odpowiadał za proces wystawienia, przesyłania, otrzymywania i przechowywania faktur. Podatnicy, którzy nie płacą VAT (małe i średnie firmy, które są z tego zwolnione), będą zobowiązani do rozliczania faktur w systemie KSeF dopiero od stycznia 2025 roku.

W praktyce oznacza to, że po tym czasie wszystkie faktury będzie trzeba wystawiać poprzez platformę udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Dla przedsiębiorców, którzy korzystają jeszcze z dokumentów papierowych zmiana ta oznacza rewolucję. Celem nadchodzących zmian jest usprawnienie systemu przesyłania faktur do Urzędu Skarbowego (faktury wystawione fizycznie nie będą miały już mocy prawnej). W momencie wystawienia faktury w KSeF, zostanie ona automatycznie przesłana do odbiorcy. Jest to równoznaczne z tym, że za datę otrzymania faktury przez płatnika będzie uznawało się datę wystawienia faktury.

Jak wskazuje Ewa Gawrońska-Micuń, , samo wdrożenie KSeF nie powinno wpływać na zmianę zapotrzebowania na gotówkę w przedsiębiorstwach.

– Wystawiając faktury przedsiębiorca nadal będzie mógł zastosować wydłużone terminy płatności. W takiej sytuacji – podobnie jak dzisiaj – udzielając kredytu kupieckiego odbiorcom, przedsiębiorca będzie potrzebował sfinansować swoje wydatki ponoszone zanim otrzyma zapłatę od odbiorcy. I tu pomocny będzie faktoring, który polega właśnie na udzielaniu finansowania w momencie wystawienia faktury. Przedsiębiorca nie musi więc czekać na środki od odbiorcy, które wpłynęłyby za 30, 60 czy nawet 90 dni, w terminie płatności.

– mówi Gawrońska-Micuń, dyrektor operacyjna Bibby Financial Services Polska.

Podkreśla tym samym, że wprowadzenie KSeF może znacząco usprawnić współpracę pomiędzy przedsiębiorcą a faktorem.

Jak KSeF wpłynie na pracę przedsiębiorców?

Przejście na system KSeF nie tylko wymusza zmianę nawyków w sposobie fakturowania, lecz pociąga za sobą również dodatkowe koszty. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, przedsiębiorcy będą zobowiązani do zmian istniejących systemów fakturujących. We własnym zakresie będą musieli zapoznać się z działaniem systemu KSeF i przeszkolić w tym celu działy księgowe bądź zapłacić zewnętrznym firmom za obsługę tego systemu. Nie oznacza to, że mają zrezygnować z dotychczasowych narzędzi. Wręcz przeciwnie. Ci, którzy zdążyli wcześniej zadbać o własne systemy elektroniczne, mają już przetarte szlaki do tego, aby sprawnie korzystać z KSeF. Wyzwaniem dla nich będzie więc nie wprowadzenie cyfrowych faktur do systemu, lecz dostosowanie własnych systemów do KSeF.

Przewiduje się, że systemy fakturowania, z których obecnie korzystają przedsiębiorstwa, nie będą zastępowane Krajowym Systemem eFaktur, lecz będą ze sobą współpracowały. Dzieje się tak dlatego, że choć KSeF jest platformą do wystawiania i odbierania e-faktur, jednak nie ma tam możliwości poinformowania przedsiębiorcy o prowadzonych działaniach w sposób inny niż zawarcie tej informacji w systemie (KSeF nie wysyła maili). W momencie wystawienia faktury, jej odbiorca wprawdzie ma do niej natychmiastowy dostęp, ale żeby o tym wiedział, powinien wejść do KSeF. Firmom potrzebne będą więc narzędzia, które w sposób automatyczny poinformują ich klientów o tym, że ich faktury widnieją w systemie KSeF. I choć nie jest to obowiązkowe, z pewnością przedsiębiorcy, którym zależy na płynności finansowej, będą ułatwiać swoim klientom dostęp do informacji o wystawionych fakturach. W końcu w ich interesie jest, aby klienci płacili faktury w terminie. Zależność ta działa też w drugą stronę: w interesie przedsiębiorców jest tak dostosować firmowy system, aby automatycznie pobierał z KSeF informacje o tym, czy pojawiła się faktura, którą firma powinna opłacić.

– Nie powiedziałabym, że należy się obawiać samej zmiany, ale już wejścia w nią nieprzygotowanym – tak

– komentuje dyrektor operacyjna Bibby Financial Services Polska.

Jak zwraca uwagę, po wejściu w życie obowiązkowych e-faktur, przedsiębiorcy będą musieli weryfikować zarówno same dane, które są niezbędne do umieszczenia na fakturach strukturyzowanych czy na korektach, jak i źródła tych danych oraz sposobów ich wysyłania i pobierania.

– Należy przyjrzeć się wewnętrznym procesom, ocenić, w jakim stopniu i które ulegną zmianie. Trzeba też będzie zweryfikować dostępne na rynku narzędzia i podjąć decyzję, jakie dla naszej firmy będą najlepsze, ocenić koszty ich wdrożenia i utrzymania. Wdrożenie KSeF będzie swego rodzaju rewolucją, szczególnie dla mniejszych firm, w obszarach: organizacyjnym, księgowym, prawnym czy technologicznym. A z opublikowanych ostatnio ankiet i badań wynika, że wiele firm nawet jeszcze nie zaczęło przygotowań do tej zmiany!

– zauważa Ewa Gawrońska-Micuń.

Dla przedsiębiorców, którzy nie zdążyli zapoznać się z tematem Krajowego Systemu eFaktur, nasza ekspertka podaje kilka rad. Warto już teraz poszukać informacji, a jest ich sporo, czy to w bezpłatnych szkoleniach (zarówno tych ministerialnych, jak i oferowanych przez dostawców rozwiązań czy firmy doradcze), czy u swoich doradców lub księgowych. Warto również już teraz zweryfikować, co oferuje nasz dostawca systemu księgowego, a co musimy wdrożyć do lipca 2024 roku – godzina zero jest raptem za kilka miesięcy, a to bardzo mało dla zmian systemowych i organizacyjnych.

O Bibby Financial Services:
Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy firm. Bibby Financial Services od 40 lat dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój.
W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków. Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów International Factors Group.
Więcej na www.bibbyfinancialservices.pl

PLACES WORTH YOUR TIME