„Prace i trudy polityczne wielkiego męża”

0

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
zaprasza na konferencję poświęconą
pamięci wielkiej postaci
Prof. Juliana Dunajewskiego

PLACES WORTH YOUR TIME