CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

0

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UJ

ZAPRASZA NA PROGRAMY LETNIE!

Wszystkich zainteresowanych nauką języka i poznawaniem

kultury polskiej zapraszamy do udziału w Szkole Letniej 2018

w lipcu i sierpniu.

Warto do nas przyjechać ponieważ:

• jesteśmy częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właśnie obchodził 650-lecie istnienia,

• nasza Szkoła Letnia jest największa, najstarsza i zapewne najlepsza w Polsce,

• zapraszamy do najpiękniejszego miasta w Polsce – Krakowa,

• języka polskiego uczymy z absolutnym profesjonalizmem,

• oprócz kursów językowych zapraszamy na wykłady o polskiej historii, kulturze, literaturze, społeczeństwie, polityce, ekonomii etc., prowadzone przez wykładowców UJ oraz innych uczelni,

• za udział w programach można zdobyć dyplom UJ oraz punkty kredytowe/ECTS,

• wieczory wypełniamy dodatkowymi zajęciami językowymi i kulturalnymi, a w soboty i niedziele organizujemy wycieczki.

PROGRAMY:

A – program czterotygodniowy w nowym formacie: co tydzień dodatkowe zajęcia w ramach kursu językowego, nauka w przestrzeni miejskiej, w muzeach i galeriach, w miejscach lubianych przez mieszkańców Krakowa i turystów.

Termin: 5 lipca-1 sierpnia, 28 dni, w tym 20 dni zajęć akademickich.

Kurs obejmuje 75 godzin, 5 punktów kredytowych/ECTS.

B – program sześciotygodniowy.

Termin: 5 lipca-15 sierpnia (42 dni, w tym 30 dni zajęć akademickich).

Intensywny kurs języka polskiego: 120 godzin, 8 punktów kredytowych/ECTS.

C – program trzytygodniowy.

Termin: 5-25 lipca (21 dni, w tym 15 dni zajęć akademickich).

Intensywny kurs języka polskiego: 75 godzin 5 punktów kredytowych/ECTS.

D – program trzytygodniowy.

Termin: 26 lipca-15 sierpnia (21 dni, w tym 15 dni zajęć akademickich).

Intensywny kurs języka polskiego: 75 godzin, 5 punktów kredytowych/ECTS.

THE CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE AT UJ

INVITES YOU TO OUR SUMMER PROGRAM!

We invite everyone who is interested in studying the Polish

language and getting to know Polish culture to join us

for our 2018 Summer School in July and August.

It’s worth joining us because:

• We’re part of the Jagiellonian University, which in 2018 is celebrating 650 years since its founding,

• Our Summer School is the biggest and oldest, and certainly the best in Poland,

• We invite you to the most beautiful city in Poland – Krakow,

• We teach the Polish language with total professionalism,

• Beyond language courses, we invite you to lectures about Polish history, culture, literature, society, politics, economics, etc. led by professors from JU as well as from other universities,

• Taking part in the program you will earn a JU diploma, and can accumulate points in the ECTS system,

• We offer additional activities in the evenings related to language and culture, and there are excursions on the weekends.

THE PROGRAMS:

A – We offer the four week program in a new format: every week there will be extra activities within the framework of the language course, studies throughout the city – such as in museums and galleries, and in other places popular among both residents and tourists.

Schedule: July 5 – August 1, 28 days, among which 20 will have academic activities. This is a 75 hour course, 5 ECTS credit points.

B – six week program.

Schedule: July 5 – August 15 (42 days, among which 30 will have academic activities).

Intensive Polish language course: 120 hours, 8 ECTS credit points.

C – three week program.

Schedule: July 5-25 (21 days, among which 15 will have academic activities).

Intensive Polish language course: 75 hours, 5 ECTS credit points.

D – three week program.

Schedule: July 26 – August 15 (21 days among which 15 will have academic activities).

Intensive Polish language course: 75 hours, 5 ECTS credit points.

ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków, Polska    tel.: +48 12 421 36 92

e-mail: plschool@uj.edu.pl    www.plschool.uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME