There will be a northern by-pass

0

Krakow was the first city in Poland to have a by-pass expressway. However, many things have changed in Poland since the ‘80’s. One example is the southern by-pass around Krakow. It is nearing the maximum of its capacity, so it’s already time to think about widening it. But this won’t solve the problems of transportation around Krakow.

The mentioned by-pass is part of the A-4 expressway. Connecting this road to the western European system of expressways was the first step which radically increased traffic on the by-pass. This was quickly compounded by the number of personal vehicles owned by Poles, as well as by the growing importance of overland transportation in the rapidly and permanently developing Polish economy.

Traffic on the by-pass also grew when the A4 was extended little by little from Krakow to the Ukrainian border. It’s still the only road of its class in Poland which slices across the country from east to west, so it’s become the principal corridor for transportation in that direction. Local traffic around the Kraków region generates additional congestion on the expressway. This means that the by-pass itself has become a bottleneck. And the widening that’s under consideration won’t solve the problem. What is necessary is to finish the by-pass in its entirety to form a complete ring-road to facilitate rapid transit around the city.

This is already happening east of Krakow in the northerly direction. The S-7 road is being built there, including a massive new bridge over the Vistula. In recent months the Polish government has decided to finance (along with funds from the EU) the northern by-pass, which should be operational by the year 2023.

This section of the by-pass will be 12 kilometers long. It will have three lanes running in each direction. Part of it will be run through tunnels. Its construction will not only relieve congestion on the southern by-pass, but will also improve access to the industrial zone and residential areas of northern Krakow.

Once this investment is completed, Krakow should be the first big city in Poland to have a complete by-pass. Krakovian drivers and other travelers await this moment with much anticipation.

Będzie północna obwodnica

Kraków był pierwszym miastem w Polsce, które miało autostradową obwodnicę. Od lat 80-tych ubiegłego wieku w kraju jednak zmieniło się bardzo wiele. Dowodem może być ta właśnie południowa obwodnica miasta. Właśnie kończy się jej przepustowość i trzeba szybko myśleć o jej poszerzeniu. Ale to nie wyczerpuje problemów transportowych wokół Krakowa.

Wspomniana obwodnica należy do autostrady A-4. Połączenie tej drogi z zachodnioeuropejskim system autostrad było pierwszym impulsem radykalnie zwiększającym ruch na obwodnicy. Do tego szybko przybywało samochodów osobowych znajdujących się w posiadaniu Polaków i rosnące znaczenie transportu drogowego w stale i szybko rozwijającej się polskiej gospodarce.

Ruch na obwodnicy zwiększył się też, gdy A4 była stopniowo przedłużona od Krakowa do granicy z Ukrainą. Nadal pozostaje jedyną drogą tej klasy w Polsce, która przecina kraj od zachodu do wschodu. Stała się więc głównym korytarzem komunikacyjnym na tym kierunku. Na wysokości Krakowa na autostradę, czyli tu obwodnicę, wlewa się jeszcze rosnący ruch lokalny. To sprawiło, że obwodnica stała się wąskim gardłem. Jej rozważane poszerzenie problemu nie rozwiążę. Konieczne jest domknięcie obwodnicy, do pełnego ringu dróg szybkiego ruchu wokół miasta.

Na wschodzie w kierunku na północ to już się dokonuje. Prowadzona jest tamtędy droga S-7 z nowym, potężnym mostem przez Wisłę. W ostatnich miesiącach polski rząd podjął decyzję, że sfinansuje (także ze środków unijnych) północną obwodnicę Krakowa. Ma ona powstać do 2023 roku.

Będzie długa na 12 kilometrów. W każdym kierunku będzie wiodła trzypasmowa jezdnia. Częściowo zostaną one poprowadzone w tunelach. Jej wybudowanie pozwoli nie tylko na zmniejszenie ruchu na południowej obwodnicy, ale także ułatwi dostęp do stref przemysłowych i nowych terenów mieszkalnych w północnym Krakowie.

Po ukończeniu tej inwestycji Kraków powinien być pierwszym wielkim polskim miastem, które będzie mieć pełną obwodnicę. Krakowscy kierowcy i użytkownicy wyglądają tej chwili z niecierpliwością. (b)

Kraków war die erste Stadt in Polen, die eine Autobahn-Umgehungsstraße hatte. Seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich jedoch sehr viel verändert. Ein Beweis dafür ist die Südumfahrung der Stadt. Ihre Leistungsfähigkeit ist momentan an der Grenze angelangt und man muss sehr schnell an eine Erweiterung denken. Diese aber wird die Transportprobleme um Kraków herum nicht lösen. In den letzten Monaten hat die polnische Regierung eine Entscheidung über die Finanzierung (auch aus Mitteln der EU) des Baus der Nordumfahrung der Stadt getroffen. Sie soll bis 2023 fertig sein.

PLACES WORTH YOUR TIME