Favourite Polish Holidays

0

The customs of the Poles keep evolving but the significance of Christmas remains incredibly important for all of them. And while globalisation is ‘lurking’ at every corner, it can be said that Christmas, which is primarily associated with the family, is traditionally regarded as the most important holiday of the whole year, and not only for Christians.

Christmas Eve is of a special importance in Poland because it is one of few days in the year when more distant family members meet and have a twelve-dish dinner together. It is a unique opportunity to see relatives who often live far apart. The tradition of a common prayer, the sharing of a wafer while wishing one another all the best, or eating together helps to renew and strengthen family ties.

The atmosphere created by the beautifully decorated Christmas tree, which is a focal point, as well as preparing the Christmas Eve meal together leads to long, quiet conversations. If something stops these for a little while, it is only due to the delicious food being served. These dishes are in general hardly ever prepared during the rest of the year – this is why they taste so good and are remembered for a long time, becoming the memories of everyone`s childhood.

This meal is, of course, eaten on a day of fasting and so there should be no meat. The recipes for most of the obligatory dozen or so Christmas Eve dishes have their origins in the culinary traditions of Polish peasants. Let us take, for instance, the dumplings made from dough to which no egg is added, which are then stuffed with cabbage and mushrooms, preferably hand-picked in the forest in the autumn. Fish is cooked in a variety of ways and is another typical dish at this dinner. For several decades, carp served in two main ways, fried or in jelly, has been the most popular. Strangely enough, this freshwater fish rarely appears on the table at other times of the year.

Singing international and local Christmas carols is an extremely important part of Christmas. As is participation in the Holy Mass celebrated at midnight on 24th December.

Until recently, Poles tended to travel to their family homes, often from distant places or even from other continents, to spend Christmas with their relatives. Today, many increasingly decide to spend their holiday in the mountains, or by a lake, often prolonging their stay until New Year. This is because more and more want to avoid all the effort required to prepare for the festivities in the traditional way and to spend as much time as possible enjoying the beautiful countryside together with their family. (b)

Ulubione święta Polaków

Obyczaje Polaków podlegają coraz większym zmianom, ale znaczenie świąt Bożego Narodzenia jest dla nich niezmiennie bardzo duże. I choć wokół „czyha” globalizacja, to śmiało można powiedzieć, że zgodnie z tradycją to najważniejsze święta w całym roku, nie tylko dla chrześcijan. I poświęcane przede wszystkim rodzinie.

W polskiej tradycji świątecznej olbrzymie znaczenie ma Wigilia. Do wieczerzy wigilijnej zasiadają całe rodziny. To jest okazja do spotkań krewnych na co dzień mieszkających nawet bardzo daleko od siebie. Tradycja wspólnej modlitwy, łamania się opłatkiem czy wspólnego spożywania kolacji pomaga odświeżyć i wzmocnić rodzinne więzy.

Nastrój wytworzony przez ustawioną na honorowym miejscu i pięknie przybraną choinkę, wspólne przygotowywanie tego posiłku sprzyjają długim, spokojnym rozmowom. Jeżeli coś je zakłóca, to tylko przysmaki, jakie pojawiają się na wigilijny stole. Najczęściej są to dania, które przez pozostałą część roku je się bardzo rzadko. Tym bardziej smakują, tym bardziej zapadają w pamięć, z czasem stają się ukochanymi smakami dzieciństwa.

Ten posiłek powinien mieć oczywiście postny charakter. Receptury większości z obowiązkowych kilkunastu wigilijnych dań mają źródła w tradycji kulinarnej polskich chłopów. Tak jest np. z pierogami przygotowanymi z ciasta, do którego nie dodaje się jajek, a wypełnionych farszem z kapusty z leśnymi, najlepiej własnoręcznie zebranymi w lesie. Podczas tej kolacji Polacy chętnie jedzą ryby. Od kilkudziesięciu lat najpopularniejszy jest karp podawany w dwóch głównych postaciach: smażony i w galarecie. Poza wigilijną kolacją ta słodkowodna ryba rzadko pojawia się na stołach.

Niezwykle ważnym elementem wigilijnej tradycji jest także wspólne śpiewanie kolęd, tych międzynarodowych i lokalnych pastorałek, a potem udział w pasterce, czyli mszy świętej odprawianej o północy z 24 na 25 grudnia.

Dotąd Polacy na czas Bożego Narodzenia ściągali do rodzinnych domów, często z innych kontynentów, by być razem z krewnymi. Dzisiaj wielu z nas coraz częściej decyduje się wyjeżdżać na święta w góry, nad jeziora itp., by wydłużyć pobyt aż do Nowego Roku. Po to by uwolnić się od wysiłku, jakiego wymaga przygotowanie świąt w tradycyjnej formie i zostawić sobie jak najwięcej czasu na ich przeżywanie w rodzinnym gronie w pięknych „okolicznościach przyrody”.

Die Bräuche der Polen sind immer wieder großen Änderungen unterworfen, aber die Bedeutung von Weihnachten ist für sie unverändert sehr groß. Und obwohl ringsherum die Globalisierung „lauert“, kann man ohne Weiteres sagen, dass dies gemäß der Tradition die wichtigsten Feiertage im ganzen Jahr sind, nicht nur für die Christen. Und sie sind vor allem der Familie gewidmet.

In der polnischen Weihnachtstradition hat der Heiligabend eine überragende Bedeutung. Zum Festessen an Heiligabend kommt die ganze Familie zusammen. Dies ist eine Gelegenheit, die Verwandten zu treffen, die sonst sogar weit entfernt voneinander wohnen. Die Tradition, gemeinsam zu beten, Oblaten zu teilen oder das gemeinsame Abendessen einzunehmen, hilft die familiären Bande aufzufrischen und zu stärken.

PLACES WORTH YOUR TIME