Tatra Museum in Zakopane

0

Tatra Museum in Zakopane

Culture is our Second Nature! This is the motto of this unique year in Tatra Museum in Zakopane, when we celebrate the 130. anniversary of  its setting. Within 12 oncoming months we are planning many surprising cultural and artistic events, special exhibitions and workshops and ecology-related projects. We draw inspiration from local folklore, art and culture. Visit our website www.muzeumtatrzanskie.pl and find out about our current and upcoming events!

The Tatra Museum is one of the oldest cultural institutions in Małopolska region. This is the place, where you will find everything about the Tatra Mountains, the Tatra region called Podhale and the city of Zakopane. All our branches are set in historic buildings and present permanent and temporary exhibitions of all sorts: from artistic ones, through ethnographic and nature related, to contemporary art. We tell stories of Polish highlander culture, art and influential names connected to Zakopane along with presenting the history and nature of the Tatras and Podhale region.

Stanisław Witkiewicz, Władysław Hasior or Rafał Malczewski are only a few of the most important names associated with art and culture of Zakopane – the cradle of arts of Podhale, place of inspirations and centre that unites many artists.

We encourage you to take an unusual walk following the map of all the Tatra Museum branches!

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
Kulturę mamy w naturze! Tak brzmi hasło, pod którym świętujemy 130. rocznicę powstania Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. W związku z jubileuszem przez wszystkie 12 miesięcy planujemy liczne wydarzenia kulturalne, artystyczne oraz propagujące lokalną przyrodę i świadome podejście do ekologii. Będziemy też nawiązywać do bogactwa podtatrzańskiego folkloru i tutejszej twórczości ludowej. Warto odwiedzać naszą stronę internetową www.muzeumtatrzanskie.pl, by sprawdzić, co szykujemy w najbliższym czasie!

Muzeum Tatrzańskie jest jedną z najstarszych instytucji kulturalnych w Małopolsce. Znajdziecie tu wszystko o Tatrach, Podtatrzu i Zakopanem. Wszystkie filie mieszczą się w zabytkowych budynkach i prezentują wystawy stałe i czasowe o zróżnicowanej tematyce: od etnograficznej, przez artystyczną i przyrodniczą, po literaturę i sztukę współczesną.

Stanisław Witkiewicz, Władysław Hasior czy Rafał Malczewski to tylko niektóre z najgłośniejszych nazwisk związanych ze sztuką i kulturą Zakopanego – kolebką twórczości podhalańskiej oraz miejscem inspiracji i ośrodkiem skupiającym wielu artystów.

Zapraszamy na niezwykły spacer szlakiem Muzeum Tatrzańskiego!

Muzeum Tatrzańskie

Dra Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem | instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Krupówki 10, 34-500 Zakopane

tel.: +48 18 20 152 05

www.muzeumtatrzanskie.pl

PLACES WORTH YOUR TIME