CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

0

Luty w Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ minął pod znakiem Kursu Romańskiego – programu organizowanego na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej już po raz czwarty. NAWA przyznała stypendia 35 wyróżniającym się studentom języka polskiego z ośrodków akademickich Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Mołdawii, Maroka oraz Portugalii, którzy nie tylko uczyli się intensywnie języka polskiego, ale uczestniczyli w warsztatach kulturowych, grach miejskich i wizytach w muzeach, jak również w wykładach z zakresu historii Polski, historii literatury polskiej oraz historii kultury polskiej.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału we wspólnej przygodzie z językiem i kulturą polską serdecznie zapraszamy na nasze programy w ramach Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ 2018:

Programy letnie dają możliwość studiowania języka i kultury polskiej a także historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych, jednocześnie są sposobem na spędzenie niezapomnianych wakacji w Krakowie.

A 4-tygodniowy w nowym formacie: co tydzień dodatkowe zajęcia w ramach kursu językowego, nauka w przestrzeni miejskiej, w muzeach i galeriach, w miejscach lubianych przez mieszkańców Krakowa i turystów: 5 lipca-1 sierpnia 2018

B 6-tygodniowy: 5 lipca-15 sierpnia 2018

C 3-tygodniowy: 5-25 lipca 2018

D 3-tygodniowy: 26 lipca-15 sierpnia 2018

Dlaczego jeszcze warto do nas przyjechać?

• bo nasza Szkoła Letnia jest największa, najstarsza i zapewne najlepsza w Polsce,

• bo zapraszamy do najpiękniejszego miasta w Polsce – Krakowa,

• bo języka polskiego uczymy profesjonalnie i z pasją,

• bo za udział w programach można zdobyć dyplom UJ oraz punkty kredytowe/ECTS,

• bo wieczory wypełniamy dodatkowymi zajęciami językowymi i kulturalnymi, a w soboty i niedziele organizujemy wycieczki,

• bo nasze programy wybiera co roku kilkuset uczestników ze wszystkich kontynentów, można więc spotkać ludzi z całego świata, nawiązać z nimi przyjaźnie, nauczyć się bardzo dużo i przeżyć wyjątkowe lato!

February in Jagiellonian University’s Center for Polish Language and Culture was distinguished by the Kurs Romański – a program that has been organized on contract from the National Agency for Academic Exchanges for the fourth time. The NAAE granted scholarships to 35 distinguished students of the Polish language from Italy, Spain, Romania, Moldova, Morocco, and Portugal. They not only studied the Polish language intensively every day, but also took part in cultural programs, urban familiarization games, and visits to museums, along with lectures in the fields of culture, fi lm, and Polish history. We are planning similar cultural and language programs for the summer as well.

We sincerely invite anyone interested in taking part in this adventure with Polish language and culture to join our program within the framework of our Summer School of Polish Language and Culture 2018:

A – four-week program in a new format: every week additional activities within the language course: classes held in the city space, in museums and galleries, in places loved by inhabitants of Krakow as well as tourists: July 5-August 1

B – six-week program: July 5-August 15

C – three-week program: July 5-25

D – three-week program: July 26-August 15

Why you should definitely come here?

• because our Summer School is the biggest, oldest and probably best in Poland;

• because we are based in Poland’s most beautiful city – Kraków;

• because we teach the Polish language professionally and with passion;

• because our programs give you a JU diploma and transferable credits, including ECTS;

• because the evenings are filled with extra activities to enhance your language and cultural experience, and we arrange trips on weekends;

• because our programs are chosen every year by hundreds of participants from all continents, so you can meet people from all over the world here, make new friends, learn a lot and have a uniquely memorable summer!

PLACES WORTH YOUR TIME