On my own skin

0

Wioletta Agnieszka Bryg, who, along with her husband is owner of the Niebieski **** Hotel and is responsible for the Vanilla Spa, explains that, “First of all, I have to try each new cosmetic, and every treatment on my own skin, and I mean that literally, before I can recommend it to our guests.”

The Niebieski **** is a unique hotel. It is located right on the banks of the Vistula River. From the windows of its rooms, and from its Vanilla Sky restaurant stretches out a rich view of Wawel Castle spread out atop the hill at a bend in Poland’s greatest river. The hotel attracts not only tourists from around the world, but also many Krakovians. For these latter, the magnet is the wonderful restaurant, in which they may partake of family weekend dinners or larger celebratory occasions, and also the afore-mentioned spa facilities managed by Wioletta.

“We are greatly pleased with the popularity of our services both among hotel guests and among permanent residents of Krakow. But I must admit that there’s something special here that we weren’t even trying for. Our spa services developed along with the hotel and the needs of our clients. Hard work, attention to detail, and the smiles of the outstanding staff working in the spa, along with the quality and effectiveness of our treatments, lead clients to pass on the information about our services and encourage others to take advantage of them” Wioletta explains. The Vanilla SPA operates in accordance with the principles of a “slow” spa. Awaiting the client at the beginning is the relaxation zone. There, over a savory tea, one can take advantage of the sauna, or the ice fountain, calm oneself, leave the world and its problems outside, and focus on oneself. The character and intensity of the treatments are selected individually for each guest, after a specific conversation which helps to describe one’s needs precisely.

“We employ only natural methods, and cosmetics exclusively of top-notch quality” – Wioletta assures. “We also draw from the offerings of the best Polish cosmetics companies, MOKOSH and Nature Cosmetics. Thanks to these we can recommend treatments for firming and regenerating the skin. Both of these are accomplished at Vanilla Spa with the use of 98% snails’ secretions by which we achieve notable results – she adds.

Vanilla Spa has something for everyone. Of course there are treatments for the men of the family, but there are also treatments especially for children, and Wioletta’s nine-year-old son Mikołaj played an important role in preparing these treatments. Towards the end of our conversation Wioletta let slip the information about something new they are preparing. “In the first quarter of 2018 we will begin offering vegan treatments. I can’t talk about specifics right now except for one: I’ve been testing vegan cosmetics for a month. As always, on my own skin, ” she adds with a smile.

Na własnej skórze

Najpierw każdy nowy kosmetyk, każdy typ zabiegu muszę sprawdzić na własnej skórze, i to dosłownie, zanim zaproponuję go naszym gościom – mówi Wioletta Agnieszka Bryg, która wraz z mężem jest właścicielką hotelu Niebieski **** i odpowiada tam m.in. za centrum Vanilla Spa.

Niebieski **** to hotel unikatowy. Położony jest tuż nad brzegiem Wisły. Z okien jego pokoi i restauracji Vanilla Sky rozciąga się pyszny widok na wawelski zamek rozłożony na wzgórzu nad zakolem największej z polskich rzek. Hotel przyciąga nie tylko turystów z całego świata, ale także wielu krakowian. Dla tych ostatnich magnesem jest świetna restauracja, w której znakomicie udają się także rodzinne weekendowe obiady czy większe uroczystości oraz właśnie ośrodek spa kierowany przez panią Wiolettę.

Cieszymy się dużą popularnością naszej oferty i wśród hotelowych gości, i wśród stałych mieszkańców miasta, ale muszę powiedzieć, że jakoś specjalnie o nią nie zabiegaliśmy. Oferta naszego spa dojrzewała wraz z hotelem i potrzebami naszych klientów. Solidna praca, dbałość o szczegóły i uśmiechy znakomitego zespołu pań pracujących w spa, a także jakość i skuteczność naszych zabiegów spowodowała, że klienci podawali sobie informacje o naszej ofercie, zachęcali się do skorzystania z niej – powiada pani Wioletta.Vanilla SPA działa zgodnie z zasadą slow spa. Na klienta na początek czeka strefa relaksu. Tam przy pysznej herbacie może skorzystać z sauny czy lodowej fontanny, wyciszyć się, zostawić świat z jego problemami na zewnątrz, a skupić na sobie. Charakter i intensywność zabiegów są dobierane indywidualnie dla każdego z gości, po szczegółowej rozmowie, która pozwala te potrzeby precyzyjnie opisać.

Stosujemy tylko metody naturalne, a kosmetyki jedynie z najwyższej jakościowej półki – zapewnia. – Czerpiemy też z oferty najlepszych polskich firm kosmetycznych, MOKOSH i Nature Cosmetics. Dzięki temu możemy zaproponować zabieg ujędrniający i zabieg regenerujący, a oba ze śluzem ślimaka, którego zawartość w używanych w Vanilla Spa przekracza 98 proc. przez co osiągamy znakomite rezultaty – dodaje.

Do Vanilla Spa warto wybrać się całą rodziną. Zabiegi dla mężczyzn to tam oczywistość. Ale przygotowane są także zabiegi specjalnie dla dzieci. W ich opracowaniu poważną rolę odegrał Mikołaj, 9-letni syn pani Wioletty. Na koniec naszej rozmowy zdradziła nam nowość, jaką przygotowuje. – W pierwszym kwartale 2018 roku zaoferujemy zabiegi wegańskie. O szczegółach jeszcze mówić nie mogę. Poza jednym: od miesiąca testuję wegańskie kosmetyki. Jak zawsze na własnej skórze – dodaje z uśmiechem.

PLACES WORTH YOUR TIME